Du er logget inn som

 

Tysvær Husflidslag Skaparglede gjennom 34 år

Tilbake

Husflidsmøte  er ein måndag i kvar månad kl 19 til 21, der vi tar for oss forskjellige personar, for å lære/viser om det som opptar dei.

Opplyser om kva som har skjedd i laget den siste tida. Kos med kaffi og noko å bita i, sal av lodd.

 

Aktivitetar

Opent hus, formiddagstreff, kl 11 til 13, annan kvar onsdag, for ein prat, ein kaffi kopp og ei brødskiva. Ta med handarbeidet ditt.

Stikking annan kvar onsdag, kl 18 til 21. Der vi kommer saman å lærer av kvar andre innan strikking.

Kursa vår

Vi har læringsverkstad på følgjande herrebunad, damebunad, brodering bunad, montering skjorte, Sykurs-sy med maskin, bregdaband, veving, spinning, trearbeid og barn og unge.

Mange kjekke og spennande kurs, så meld deg på!

 

Kurs

Herrebunad

Her kan du lære å sy mannsbunad frå Rogaland. Kurset er på 40 timar. Kursdag er torsdag kl 18 til 22. Kurset krever saumkunnskap.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Damebunad

Her kan du lære å sy damebunad frå Rogaland, Hardanger, Sunnhordland og Fitjar. Kurset er på 28 timar. Du må ha kunnskap i saum til dette kurset.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Brodering bunad

Her lærer du å brodere skjortesamen til Rogaland, Hardanger, Sunnhordland og Fitjar. Broderia til Rogaland og Bringeklut/belte til Hardanger kan du og  lære. Annan kvar tysdag frå kl 18 til 21, 5 kveldar i alt.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Montering skjorte

Du syr saman bunadsskjorte til Rogaland, Hardanger, Sunnhordland til d, og Fitjar. Skjortene må vera ferdig brodert før kursstart. Kurset er torsdag kl 18 til 21, i alt 12 timar.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Sykurs: Sy med maskin

Det er spennande å kunna sy med maskin. Her får du innføring og idear til saum av småting/eigne klede. 5 tysdagskveldar, frå 18 til 21.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Bregdaband

Kjekt kurs på 4 kveldar der du lager band/belte til bunad og andre klede.

Tirsdag, frå 18 til 21.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Veving

Vev gruppa møtes kvar frå 18 til 21. så frest det ikkje er husflidsmøter. Det blir då 12 måndagar i løpet av ½ år. Her møtes vi som kan ingenting, litt og mykje om veving. Hjelpe og lærer kvarandre.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Spinning

 

Måndagar frå kl 18 til 21, i alt 8 kveldar. Fint om du har med eigen rokk, men kan få låne på huset av laget.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Trearbeid

Karveskurd og treskjering, andre teknikkar innan trearbeid.

Møtes om torsdagane frå klokka 18 til 21, i alt 14 gongar,

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post

 

Strikking

Anna kvar onsdag kl 18 til 21. Der vi møtast og hjelper kvar andre vist vi står fast. Deler erfaringar

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post ">

 

Føremiddagstreff/opent hus

Opent hus, formiddagstreff annan kvar onsdag kl 11 til 13. Set av ei tid for ein prat, ein kaffikopp og ei brødskiva.

Påmelding til Karin Elise Wolfenstein Andersen, tlf 922 44 015

e-post ">

 

Barn og Unge gruppe

Er eit tilbod til barn frå 2 klasse til 7 klasse, der møtes annan kvar onsdag frå 17 til 19, for å laga forskjellige ting.

Målsettinga er å inspirera barn og unge til skaparglede, læra dei å beherska ulike teknikkar og utvikla kreativiteten sin. Gjenbruk og redesign er interessant tema. Det er opplæring i grunnleggjande handverksteknikkar, til dømes spikking, strikking, hekling, brodering, maskinsaum

Alle onsdagskveldane avsluttast med kjøp av vaffel og saft.

Meld på barnet til Hanna Vestre, telefon 907 38 015

Gruppa møtes ved huset i svingen. Grindevegen 4, Aksdal.

0