Du er logget inn som

 

Tirsdag 13.februar Årsmøte

Tilbake

Saksliste:

  • Valg av ordstyrer og referent.
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Budsjett
  • Innkomne saker
  • Valg
  • Eventuelt

Servering og utlodning.

Presentasjon av fjorårets kurs og gruppeaktiviteter.

Medlemmer er velkommen.

main image
0