Du er logget inn som

 

TEMAKVELD 9. April

Tilbake

Kl. 18.00 på Engebråten skole, Kapellvn. 120

main image

Vi får besøk av Thea Glimsdal og Eli Nistov og deres foredrag om TEKSTILARVEN.

» Tekstilarven skal være en møteplass for formidling av tekstilarv, håndverk,

historie og materialitet. Møteplassen skal gi publikum anledning til å utvide

sin kunnskap på et område som lenge har vært neglisjert, men som nå opplever

relevans. Handverkskompetanse og miljøperspektivet ligger i bunnen, og likeså

respekten for vår felles kulturelle tekstilarv. Vår felles drivkraft er tradisjon og nyskaping.

Inngang kr. 55.-/75.-

0