Du er logget inn som

 

Styremøte 24. april

Tilbake

Referat Styremøte Ringerike Husflidslag 24. april 2024

Sted: Husflidslagets lokaler – Frivillighetens hus

Tilstede: Sonja Fjellstad Kauserud, Unni Adele Ekaas, Gro Bakke, Synne Storvik, Maria Scheben og May Venke Sem-Jacobsen

Referent: Ragna Karoline Aasen

 

Sakslisten er godkjent

 

1.24     Regnskap:

Styret er underrettet om den økonomiske situasjonen.

9.24     Kurs høsten 2024

Studieleder orienterte om deltagelse og arrangering av ulike kurs. Forslag om å arrangere bunadsbrodering først når det er nok interesserte. Forslag om kurs i festdrakt. Styret har fått utdelt kursoversikt for høsten av studieleder Gro Bakke med forslag på antall deltagere og antall timer.

 

7.24     Åpen kveld

De to siste kveldene med Åpent hus er 30/4 og 7/5

 

11.24   Fikselaug Hole bibliotek

To fra styret møter opp. Det er opplyst om arrangementet på FB og Instagram.

 

12.24   Husflidsdagen 4. mai

 

  • Det blir et samarbeid mellom kirkens Bymisjon og Ringerike Husflidslag. Vi får etter avtale med daglig leder Jon arrangere fikselaug i deres kafe i åpningstiden. Synne har laget en pressemelding og kontaktet Ringerikes blad. Arrangementet er lagt ut på våre FB-sider. Unni, Sonja (tar ansvar for å ta med utstyr), Ragna Karoline og Maria kommer i 11-tiden. Synne lager en plakat for innmelding i Husflidslaget og lister over de som er interessert i kurs.

 

Vedtak: På husflidsdagen 4 mai arranger Ringerike Husflidslag fikselaug på kaféen til Kirkens bymisjon

 

13.24   Høstevent med profilert foredragsholder

Det er opprettet en arrangementskomitee. Denne komiteen består av Synne, Unni og Laila Løvhøyden. Komiteen vil fremlegge forslag til styret.

 

 

14.24   Medlemstur

 

Styret ønsker å arrangere en medlemstur til høsten. Dette blir en dagstur. Vi har ikke lagt inn midler til dette i budsjettet så turen må fullfinansieres av deltagerne eller det kan søkes om midler til formålet. Til å organisere turen foreslås Gro Bakken fra Styret og Pål Michael Kristiansen (medlem) som vil fremlegge forslag til styret.

 

 

Vedtak: Ringerike Husflidslag arrangerer medlemstur høsten 2024

 

15.24   Strategi for markedsføring

 

Vedtak:

  • Utsettes til neste møte

 

16.24 Rødlista

Når samarbeidsparter er funnet, vil dette bli formidlet til styret. Det ser ut til å bli ull fra spælsau.

Vedtak: May Venke, Rita og Unni er i denne komiteen.

 

17.24. Ansvar i rollen som hus-ansvarlig

Vedtak: Utsettes.

 

18.24 Kick off strikkemaskin

Det er ønskelig med et læringsverksted med strikkemaskin. Kick off i juni vil være at de som har en maskin vil få tilbud om å komme med sine maskiner for å få dette sjekket og at man er forberedt til eventuelt læringsverksted. Det må skaffes skinner tilveie før dette.

Vedtak: Styret støtter kick off og læringsverksted med strikkemaskiner.

 

8.24     Stikkord for neste styremøte

 

  • Ansvar til rollen som husansvarlig
  • Strategi for markedsføring
  • Læringsverksteder
  • Forsikring
  • Ringeriksdagen den 14. september

 

5.24 Eventuelt

  • Husvert 13. mai er Synne og Unni

 

Datoer for styremøter

  • mai kl. 18-20
  • juni kl. 18-20
0