Du er logget inn som

 

Styremøte 3. mai

Tilbake

Referat Styremøte Ringerike Husflidslag 3. april 2024

Sted: Husflidslagets lokaler – Frivillighetens hus

Tilstede: Sonja Fjellstad Kauserud, Unni Adele Ekaas, Gro Bakke, Synne Storvik, Elin Ovnerud

Referent: Ragna Karoline Aasen

 

Sakslisten er godkjent

 

1.24     Regnskap:

Styret er underrettet om den økonomiske situasjonen. Regnskap er per dags dato ikke klar for mars, vil bli gitt på neste styremøte.

9.24     Kurs høsten 2024

Studieleder orienterte om deltagelse og arrangering av ulike kurs.

Vedtak:

 • Vevkursene har i år hatt 8 deltakere, mot 7 tidligere. Tiden per kurskveld er derfor økt med 20 minutter. Erfaringene fra dagens organisering viser at vi bør gå tilbake til 7 deltagere og 3 timer kurs. Det vil ikke bli sagt opp deltagere, men det vil ikke bli tatt inn nye. Det er nå 3 dagkurs og 1 kveldskurs. Vi vil oppfordre deltagere til å gå fra kveldskurs til dagkurs om mulig, for å frigjøre plasser til deltagere som ikke har mulighet til å gå dagkurs
 • Det er nå 4 deltagere og nok til å arrangere brikkevevkurs
 • Det er enkelte kurs det er utfordrende å få nok deltagere. Det er derfor besluttet at vi skal kunne arrangere kurs selv om kursavgiftene ikke dekker utgiftene. Hvilke kurs dette vil gjelde for, besluttes når kursene for høsten 2024 legges frem
 • Aktivitetsplanen for 2024 viser
  • Det er besluttet at det skal være 4 vevkurs
  • Redesign klær
  • Sømkurs – usikkert om man har instruktør til dette til høsten
  • Makrame – vurdere om dette kan være et helgekurs
  • Smykker i skinn – settes på vent
  • Brikkevev – vurderes for 2025
  • Bunadsmontering – prioriteres
  • Teknisk sømkurs
  • Teknisk vevkurs

 

 

10.24   Påmelding/betalingsløsning for kurs

For å lette arbeidet med påmelding ti kurs og andre seminarer vurderes det å benytte en nettbasert løsning for dette. Ett slikt alternativ er LetsReg.no. Dette ble presentert på styremøtet.

 

Vedtak: Det besluttes å ta i bruk LetsReg, med betaling ved påmelding. Påmeldingsfrist settes normalt til to uker før kursstart. Løsningen skal tas i bruk for høstens kurs. Kostnader knyttet til løsningen vil bli inkludert i kursavgiften.

 

11.24   Fikselaug Hole bibliotek

Husflidslaget er bedt om å stille på Fikselaug på Holde bibliotek den 25. april.

Vedtak:

 • Husflidslaget melder seg på «Vi fikser» med Norges Husflidslag. Unni og Gro stiller, evt. flere.

 

12.24   Husflidsdagen 4. mai

 

Vedtak:

 • Den 4. mai er det Husflidsdagen. Det undersøkes om vi kan samarbeide med Bymisjonen om gjennomføringen. Vi må da ha med oss noen som kan f.eks. brodere, sashiko, stopping, symaskin og overlock. Eventuelt andre aktiviteter også.
 • Synne tar kontakt med Bymisjonen

 

13.24   Høstevent med profilert foredragsholder

 

Vedtak:

 • Det kom flere forslag på mulig foredragsholdere.
 • Arne og Carlos er førstevalg
 • Forslag om at man kontakter Glassverket for å se om man kan samarbeide om arrangementet
 • Tidspunkt for gjennomføring er i slutten av oktober
 • Synne følger opp

 

14.24   Medlemstur

 

Vedtak:

 • Utsettes til neste møte

 

15.24   Strategi for markedsføring

 

Vedtak:

 • Utsettes til neste møte

 

8.24     Stikkord for meste styremøte

 

 • Strategi for markedsføring
 • Læringsverksteder
 • Medlemstur
 • Kurs høst 2024
 • Husflidsdagen
 • Forsikring
 • Ansvar i rollen Husansvarlig
 • Husvert 13. mai
0