Du er logget inn som

 

Styremøte 22. mai

Tilbake

Referat Styremøte Ringerike Husflidslag 22. mai 2024

Sted: Husflidslagets lokaler – Frivillighetens hus

Tilstede: Sonja Fjellstad Kauserud, Unni Adele Ekaas, Gro Bakke, Maria Scheben og May Venke Sem-Jacobsen

Referent: Ragna Karoline Aasen

 

Sakslisten er godkjent.

 

1.24     Regnskap:

Styret er underrettet om den økonomiske situasjonen.

 

9.24     Kurs høsten 2024

Studieleder orienterte om deltagelse og arrangering av ulike kurs.

Vedtak:

 • Det vil til høsten bli vurdert om det skal gjennomføres spørreundersøkelser etter endt kurs.
 • Det er planlagt 4 vevkurs til høsten og at fordelingen av deltagere er omtrent på det nivået som er ønskelig; 7 stk.
 • Det planlegges også et broderingskurs for bunad, det planlegges å starte i september og avsluttes i november. Unni, Gro og Synne møtes for å planlegge kurset mer i detalj.
 • Det vurderes også å sette opp et bunadsmontringskurs

 

19.24   Læringsverksteder høst 2024

Vedtak:

 • Ullverksted à 3 kurskvelder: 3. oktober, 10. oktober og 17. oktober med Unni
 • Det blir syhelg i november med Ragna Karoline som ansvarlig
 • Læringsverksted i strikkemaskin
 • Rødlista, men usikkert om det er kapasitet til dette høsten 2024

 

17.24. Ansvar i rollen som hus-ansvarlig

Vedtak: Utsatt

 

20.24   Ringeriksdagen 14. september

Vedtak: RKa er ansvarlig for påmeldingen; vi skal ha to plasser; en for Ung husflid og en for Ringerike husflidslag foran Husfliden, to plasser på 3×3 meter

 

 

15.24   Strategi for markedsføring

 

Vedtak:

 • Utsettes til neste møte

 

21.24 Håndarbeidshelg med tema søm

Vedtak:

 • Det blir syhelg den 14. – 16. juni med Ragna Karoline som ansvarlig, booking med LetsReg

 

8.24     Stikkord for meste styremøte

 

 • Strategi for markedsføring
 • Læringsverksteder
 • Rollen husansvarlig
 • Forsikring
 • Bestilling av infomateriell fra Norges Husflidslag

 

5.24 Eventuelt

 

Datoer for styremøter

 • juni kl. 18-20

 

 

 

Sonja Fjellstad Kauserud                               Unni Adele Ekaas

 

 

Gro Bakke                                                      Maria Scheben

 

 

May Venke Sem-Jacobsen                             Ragna Karoline Aasen

0