Du er logget inn som

 

Styremøte 18 juni

Tilbake

Referat Styremøte Ringerike Husflidslag 18. juni 2024

Sted: Husflidslagets lokaler – Frivillighetens hus

Tilstede: Sonja Fjellstad Kauserud, Unni Adele Ekaas, Gro Bakke, Maria Scheben og Elin Ovnerud, Synne Storvik og May Venke Sem-Jacobsen

Referent: Ragna Karoline Aasen

 

Sakslisten er godkjent.

 

1.24     Regnskap:

Styret er underrettet om den økonomiske situasjonen.

 

9.24     Kurs høsten 2024

Studieleder orienterte om deltagelse og arrangering av ulike kurs.

Vedtak:

 • Det er laget oversikt kurs for høsten, men disse er ikke lagt ut på hjemmesiden pt.
 • Det lagt inn en rabatt på sykursene
 • Det skal arrangeres en syhelg og denne må ikke legges til samme helg som KAN helg 26. og 27. oktober

 

19.24   Læringsverksteder høst 2024

Vedtak:

 • Ullverksted à 3 kurskvelder: 3. oktober, 10. oktober og 17. oktober med Unni
 • Det blir syhelg i november med Ragna Karoline som ansvarlig
 • Læringsverksted i strikkemaskin
 • Rødlista, men usikkert om det er kapasitet til dette høsten 2024
 • Småsøm i skinn skal arrangeres og det kjøpes inn utstyr

 

13.24. Strategi for markedsføring

Det er laget en Markedsførings- og kommunikasjonsplan.

Vedtak:

 • Markedsføringsplanen- og kommunikasjonsplanen ble vedtatt

 

 

 

22.24 Bestilling av infomateriell

Vedtak:

 • Det skal bestilles enkelt materiell for å dele ut på åpen kveld, Ringeriksdagen osv.
 • Vurdere om det skal bestilles t-skjorter til bruk ved representasjon – Elin undersøker t-skjorter

 

8.24     Stikkord for meste styremøte

 

 • Ringeriksdagen
 • Rollen husansvarlig
 • Sette opp på agendaen at Ung Husflid informerer
 • Vurdere om Husflidslaget skal alene eller sammen med andre skal ha sommerskole 2025

 

23.24 Datoer for høstens styremøter

Vedtak:

 • august kl. 18-20
 • september kl. 18-20
 • oktober kl. 18-20
 • november kl. 18-20
 • desember kl.18-20

 

5.24 Eventuelt

 

 

 

 

Sonja Fjellstad Kauserud                               Unni Adele Ekaas

 

 

Gro Bakke                                                      Maria Scheben

 

 

May Venke Sem-Jacobsen                             Ragna Karoline Aasen

0