Du er logget inn som

 

Stipend 2023 – frå Møre og Romsdal Husflidslag*

Tilbake

Vi gratulerer Siri Hetland Myrset som fekk tildelt stipend for 2023 frå Møre og Romsdal Husflidslag. Stipendet var for gjennomført kurs og opplæring av vev – lerretsvarianter. Stipendet var på kr 10 000,-.

main image

Her er det Siri fortel om vevopplæringa ho har tatt:

«I 2023 deltok jeg på vevmodul 2 på Rauland. Jeg har tidligere tatt modul 1, 3, 5, 7, 6, 4 – så dette er det siste i vevopplæringen.

Det er ulikt fokus på hver modul, modul 2 handler om lerret og lerretsvariasjoner. Veldig nyttig å få dra på kurs både for å utvide nettverket og å få lære mer teori og så har du ulike kurslærerne alltid noe interessant kunnskap som er nyttig å ha med seg. På kursene er det noe teori, men mesteparten av tiden brukes til å prøve ut teknikken i ulike prøvevever. Vi utveksler mye erfaring mellom oss på disse kursene, veldig inspirerende.

Akkurat det å få teste ut ulike kvaliteter har en for liten tid til i hverdagen – så dette er veldig nyttig erfaring å ha med seg når vi skal sette opp vever på kurs.

I modul 2 fikk vi prøvd oss på sjal i alpakka med myggtjell-teknikk, nålepute i bomullsgarn, vi laget en fargeprøve med 7 forskjellige farger i renning, så slå vi inn med de samme 7 – for å sjekke dette med fargens påvirkning, skjerf i lamull i panama-teknikken, løper i lin hvor en slår inn med bla papirgarn, prøver ulik innslagstetthet og kvalitet, sjal i kamgarn i engelsk toskaft, gardin i glissen og tett toskaft, hullbragd, åpen renningsrips og fattigmannsdreiel i cottolin.

Dette er relativt enkle teknikker som ikke krever mer enn 4 skaft og trøer – og er dermed veldig godt egnet til nybegynnere i veven. Samtidig er det mye fint en kan få til med disse enkle teknikkene.»

Styret i Møre og Romsdal Husflidslag ynskjer Siri all lukke til med vevinga.

 


*Stipend frå Møre og Romsdal Husflidslag

  • På årsmøtet i Møre og Romsdal Husflidslag vert det kvart år avsatt stipendmidlar som skal øke kompetansen til medlemane i lokallaga gjennom kurs, studiar og liknande. 
  • Styret i Møre og Romsdal Husflidslag tildeler stipendmidlar og har fullmakt til å justere summen.  
  • Stipendmidlar vert delt ut kvart år dersom det er søkarar som fyller krava i retningslinjene. Stipendet vert gitt til dekning eller delvis dekning av dei totale kostnadane. 
  • Søknadsfristen er kvart år den 1. november.
0