Du er logget inn som

 

Stange husflidslag trenger aktive medlemmer

Tilbake
main image

Stange husflidslag trenger aktive medlemmer, også i styre og stell av husflidslaget vårt.
Har du selv lyst til å være med å utvikle husflidslaget, eller kjenner noen som du kunne tenke
deg å utfordre til å sitte i husflidslagets styre, så kontakt valgkomiteen. Husflidslaget trenger
dere.
Nesten to år er gått siden korona pandemien startet opp i mars 2019. Et svært aktivt
husflidslag med mange kurs, aktiviteter og foredrag med Sole, samlingstedet vårt, som et
summende sentrum for det hele. De siste to årene har mye av aktivitetene våre vært lagt på
is og blitt avlyst den ene etter den andre. Noen kurs: kniv og skinnfell, og noen
læringsverksteder: vev og søm/quilt, har vært oppe og gått i perioder innimellom de tøffeste
pandemiperiodene.
Pandemien har medført at kontakten med og mellom husflidslagets medlemmer i stor grad
er blitt fraværende. Dette skaper problemer for valgkomiteen når vi nå skal finne nye, villige
og inspirerte styremedlemmer til laget. Heldigvis har vi et styre som har møttes med jevne
mellomrom de to siste årene. Alle styremedlemmene fortsetter bortsett fra et medlem som
har flyttet. Så vi trenger altså:
1 styremedlem og 2 varamedlemmer.
Om styrearbeidet:
Styrets hovedoppgave er å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Dette
innebærer blant annet å legge til rette for:
Opplæring i husflidsarbeid
Opplysningsarbeid
Foredrag, utstillinger, julemarked og lignende
Ta vare på husflidstradisjoner
Fremme husflid som aktivitet for alle aldersgrupper
Samt arbeide aktivt for rekruttering.

Med vennlig hilsen valgkomiteen ved
Ragnhild Nyhus tlf 911 13 576 og Petter K. Hansen tlf 957 79 245

0