Du er logget inn som

 

Samandrag av årsmelding 2023

Tilbake

Årsmeldinga vart lagt fram på Årsmøtet 28. jan og feil retta opp 4. februar.

Samandrag av årsmelding for 2023, Rauland Husflidslag. Stiftingsår 2009   Organisasjonsnummer: 994 743 546

Gjeld både Rauland Husflidslag og kursverksemda på Raulandsakademiet.

Styret:

Ann Mari Jore                 Leiar

Eli Wendelbo                  Skrivar

Sigrid Nykos                    kasserar

Tove Ubostad                   Styremedlem

Aslaug Jore                      Styremedlem

Ingrid Britt Hestdalen    Styremedlem

Berit Tjønn                       Styremedlem

Tove Ubostad                  UNG HUSFLID-kontakt

Utval/komitear

Birger Kjelingtveit           Representant for tregruppa

Aslaug Jore                        Representant for quiltegruppa

Nelly Loftsgarden           Representant for vevkjerringane

Eli Vesaas                         Vesaas vev

Ingrid Hamberg               Representant for kurs på  RA

Marit Jortveit                  Rekneskapskontrollør

Valnemd: Tone Liv Kjelingtveit , Alf Svenning Berg, Solveig Loftsgarden

 Medlemmer per 30. des 2023: 58 derav 52 kvinner, 6 menn, 1 ungdom (frå 14 – 26 år) 3 barn

Rauland Husflidslag har hatt 3 styremøte og handsama 34 saker. 

 Aktivitetar i 2023

 • Strikkekafe med Anne Bårdsgård, samarbeid med bygdekvinnelaget, 40 frammøtte
 • Kurs i Rauland Husflidslag: 19 kurs, 549 timar, (timar med og utan lærar) 135 deltakarar. (Veving, quilting,         trearbeid, bandveving, lappeteknikk, treskjering, eggmåling, m.m. )
 • Aktivitetskveldar 23 , 8 tysdagskveldar til saman møtte 93
 • Måling av ukrainske påskeegg, I. april på Raulandsakademiet
 • Klesbyttedag, samarbeid med studentane, 2 gongar
 • Aktivitetsdag for flyktningar 22. juni, 9 forskjellige kurs, 20 frivillige og 60 deltakarar.
 • Kurs på Raulandsakademiet: 47 kurs, 2049 timar (timar med og utan lærar) 287 deltakarar (RHL er samarbeidspartner),
 • Studieforbundet har hatt 6 kurs på vevsalen i 2023
 • Inspirasjonsdag i Bø, Ung Husflid, Tove Ubostad og Mette Nyhuus møtte.
 • Slipekurs i Seljord, Olav Vaa og Ragnvald Ringhus møtte.
 • Spikking av trefigurar på Edland Skule, Emil i Lønneberget 60 år, Tove Ubostad fekk hjelp av Helge Bitustøyl.
 • Qviltegtuppa hadde ein representant på kurs i Hardanger, Hege Guttelvik.
 • Dialogmøte i med Telemark Husflidslag i Bø, 22. oktober. Ann Mari Jore møtte.
 • Medarbeidersamling i Morgedal 22 – 24 september. Ann Mari møtte
 • DNB Sparebankstiftelsen, håndverksløftet, Oslo, 25. november, Ann Mari møtte

Representasjon: Årsmøte i Telemark husflidslag 12 mars, Tove Ubostad, Sigrid Nykos og Ann Mari Jore møtte. Berit Tjønn møtte for fylkeslaget.

 Informasjon:

 • Fleire infobrev sendt til medlemmer og andre på E-post og Facebook, Rauland Husflidslag.
 • Facebook: Rauland Husflidslag og Rauland Vinje Quiltelag og Raulandsakademiet
 • Medlemsinformasjon ligg og på heimesida til Rauland Husflidslag under Norges Husflidslag.
 • Kursinformasjon om kursa på Raulandsakademiet si heimeside, Norges Husflidslag sin kurskalender og kurskatalog trykt opp i 8000 eks.

Samarbeidspartnarar: Studieforbundet kultur og tradisjon, Universitetet i Sørøst-Norge, avd Rauland, Rauland skule, Raulandsakademiet, Nutheim Gjestgiveri, Rauland Bygdekvinnelag, Vesaas – vev,  Vest-Telemark Museum, Nærstyret på Dyre Vaa museet. Atelier Klanderud , Edland Skule, Vinje Kulturskule,

Nye investeringar: Måle golvet i vevsalen og på maskinrommet, Dyre Vaa huset. Flisavsug på tredreieverkstaden, Olavskjellaren, på Raulandsakademiet.

Sponsorar/stønad/gåvemidlar: Rauland Kraftforsyningslag kr 3000.- Tinn sparebank kr 7800.- DNB Sparebankstiftelsen, 300000, Vinje Kommune 20000.-

Økonomi: Sjå eige rekneskapsark. Rekneskapet for Rauland Husflidslag.

Rauland 28. januar 2023, retta opp feil 4. feb. 2024                        Ann Mari Jore                                   Sigrid Nykos

Leiar                                                     kasserar

0