Du er logget inn som

 

Referat frå styremøte 25.04.2023

Tilbake

Her er eit resyme frå styremøtet 25. april 2023. Er det noko du lurer på eller vil vete meir om, så er det berre å ta kontakt med oss i Møre og Romsdal Husflidslag.

 Runde rundt bordet – Kva har skjedd sidan sist?

*Regionssamling på Biri. Rakel og Janne deltok.

*Fylkeskommunalt møte, digitalt. Helene og Rakel/Kari deltok. MRF set krav til at ein set seg inn i kva for krav som stillast. Vi skal sende inn rapport i forhold til treårig driftstilskudd som Møre og Romsdal husflidslag har mottatt. Fristen er 1. juli.

*Evaluering etter Ung Husflid Instruktørkurs i Kristiansund 14.-16. april. Fine tilbakemeldingar frå deltakarane. Utfordring med dårleg luft og litt for små lokale på brikkevev-kurset.

* Årsmøte i Studieforbundet for Kultur og Tradisjon (SKT) Janne sit i styret, med Rakel som vara.

* Husflidskonsulenten: Lokalbesøk hjå Volda HL, Storfjord HL, Surnadal HL og Hustadvika HL. Set i rødlistegruppa, tekstilgruppa og har blitt med i planleggings-gruppa for Fagdagane i Bunad og folkedrakt (Fagernes 25.-26. september).

* Bli kjent med – på facebook. Vi skal presentere all styremedlemmane på fb, gjennom året. Kven er dei, kva likar dei å gjere.

*Sende ut styremøtereferata til alle lokallag og sentralstyre.

 

Gjennomgang av vedtektene

Referata frå styremøta leggast tilgjengelig for alle medlemane våre og NH.

  • paragraf 9.2 (2 Styreleiaren kallar inn til møte når det er nødvendig, eller når det kjem krav om det frå ein av dei andre styremedlemmene. 9.2.1 Det vert ført protokoll/referat frå styremøta som vert godkjend av dei som deltok på møtet. Referata vert gjort tilgjengeleg for alle medlemmer.)
  • paragraf 9.14. (9.14 Norges Husflidslag skal informerast om arbeidet i regionlaget gjennom referat frå styremøte og årsmøte.)

 

Eventuelt

*Årsmøte 2024. Seinast 16.-17. mars. Leiar tek kontakt med Volda HL, og innhentar tilbod frå Ivar Aasen hotelet i Ørsta.

*Tilby lokallaga organisasjonskurs og digitalkurs vedr. Nettsida Husflid.no

*Programkomite for kursplan: Janne, Rakel, Therece og Helene.

*Nytt frå Husflidskonsulenten:

– Marit Jacobsen har sagt opp stillinga si som øvste leiar i Norges Husflidslag.

– Det vert lagt ut stilling ledig som Ung Husflid-konsulent i NH, og ny Husflidskonsulent i Sogn og Fjordane.

– Rekruttering: Vi treng fleire medlemmar. I M&R er det per dd ca 980 medlemmar. Før 2020 var talet ca 1500 medlemar.

– Ny strategisk plan er utarbeidd. Styret bør lese denne og vere oppdatert.

– Rundt bålet arrangement er planlagt i Trøndelag

* Valkomite: Kva kan vi gjera for å betre jobben dei skal gjere? Møte valkomiteen i september. Gjennomføre eit organisasjonskurs (2-3 timar). Medlemslister må setjast etterpå og mail må sendast til lokallagsleiarane.

 

0