Du er logget inn som

 

Referat frå styremøte 18.09.2023

Tilbake

Her er eit resyme frå styremøtet 18. september 2023. Er det noko du lurer på eller vil vete meir om, så er det berre å ta kontakt med oss i Møre og Romsdal Husflidslag.

Nytt frå Husflidskonsulenten

– Har lest gjennom alle vedtektene i NH og regionlag, for vurdering av språket og evt rydde opp

– Oppfordrar alle lokallag til å verve iht at vi fekk godkjent redusert avgift

– Har deltatt på Nordic Craft Week – lin

– Skal besøke Aukra HL og vise Hosebandfletting

– Skal delta på Fagdagane i Bunad og folkedrakt, Fagernes

Rundt Bålet-kurset i Midt Norge Kari F deltek ikkje som representant for regionlaget, men for Tingvoll HL. Ho får då ikkje dekt deltaking på kr 2 000,- frå regionlaget, sidan ho stiller for eige lokallag.

Korrekturlesing NH – Spikking

Landsmøte i Bodø 31. mai – 2. juni 2024, MRHL kan sende 4 representanter

– Oppstartsmøte for Sula HL, torsdag 21.9, biblioteket i Langevågen. Lillyfix deltek. Therece og Anna deltek frå MRHL

–  Lederprogram 2024 i regi av Studieforbundet (STK). Nokon som kan tenke seg å søke. Egenandel på kr 2 000,-, dekt reise og boutgifter. Søknadsfrist 1. november.
– Info om leiarprogrammet:  https://www.kulturogtradisjon.no/post/nytt-lederprogrammet-2024
– Kort infofilm med fundatum: https://www.youtube.com/watch?v=6NUmW1fupK4

 

Runde rundt bordet – kva har skjedd sidan sist?

– Janne er i dialog om å starte opp husflidslag på Aure

– Kari F. har delteke på Spikkefestival i Lillesand. Jobber med å få engasjement rundt husflidslag på Smøla.

– Inger Elisabeth jobbar med å samle permer/dokumentasjon til senger og Nordmørsåkler.

– Anna purrer på bilder/tekst til «Bli kjent med» på fb.

 

Organisajonskurset 7.-8. otober

Per dd er det 24 påmelde deltakarar. 21 deltek på org.kurset, 8 stk. på Blokktrykk, 6 stk. på Grindvev og 2 stk. på Redesign. Vi må desverre avlyse Redesignkurset pga. for få deltakarar. 2 frå valkomiteen deltek på org.kurset laurdag (sponsa av MRHL). Rakel printar ut 40 kursbevis. Janne ordnar gåve til foredragsholdarane.

 

Eventuelt

*Regionledersamling på Gardermoen 27.-29. oktober. Gunvor og Anna deltek.

*Holdbart gruppe Det er eit ønske om å fortsette å jobbe med dette temaet. Gruppa består av: Kari, Janne og Helene, og dei vil prøve å få med lokale medlemmar også. Det har vore størst fokus på tekstiler i Holdbart fram til no, den nye gruppa ønsker å sette meir fokus på tre.

*Status vedr. årsmøte. Gunvor tek kontakt med Ørsta HL når ho dreg til Ørsta i oktober måned.

0