Du er logget inn som

 

Referat frå styremøte 01.06.2023

Tilbake

Her er eit resyme frå styremøtet 1. juni 2023. Er det noko du lurer på eller vil vete meir om, så er det berre å ta kontakt med oss i Møre og Romsdal Husflidslag.

*Nytt frå Husflidskonsulenten:

– Har besøkt Hustavika HL og Vestnes HL

– Sunnmøre Museum/ Opstad vev

– Digitalt organisasjonskurs – nye kurs til hausten

– Fylkeskulturkonferanse på Alexandra i Molde

– Kultursekken på Vestnes, blokktrykk for barn

– Neste Husflidsblad, korrekturlesing

– Medarbeidersamling/kurs på danskebåten

 

Runde rundt bordet – Kva har skjedd sidan sist:

*Adresseskjema må sendast til Ola (NH) på det nye konstituerte styret.

*Formell feil i årsmøteskriva: Feil i 2023-2024. På neste årsmøte blir det i 2025 henvist til prosentvis økning. Viste aldersfordeling og antall medlemmar 19/7 for Ung Husflid. Ingen lokallag har medlem i styret under 30 år. MRHL har styremedlem i 30-åra (35 år, Kari Vatne Eide).

*Skriv/digitalt verktøy må lagast til valkomiteen. Ansvaret deira er å finne representantar til styret i dei 3 ulike regionane. Presentere styret i digitale møter. Invitere valkomite til infomøte.

*Profilering ved lagutsending. Styremedlemmane i regionslaget bør ha t-skjorter, oransje t-skjorte til Kari (Ung Husflid kontakt). Farge og storleik på t-skjortene må sendast til Therece.

*Ny mailadresse til MRHL

*Mal på tekst og bilete på fb. Presentasjon av rolleverva i styret på fb. Forslag til oppsett sendast til alle i styret.

*Resyme av styremøtereferat. Leggast ut på Husflid.no, og info om dette sendast ut til lokallaga. Presentasjon av styret kan også leggjast ut her, med link til fb.

*Organisasjonskurs 7.-8. oktober på Vestnes Fjordhotell. Organisasjonsarbeid laurdag og fagkurs søndag. Følgande kurs er satt opp: Grindvev v/Randi Hole, Trykk på lin v/Anne Juveli Ludvigsen, ReDesign (bruke egne folk frå Molde HL). Inkludere valkomite (sponsa dagpakke). Kanskje dekkje kostnadane til nokre i styret: Janne, Rakel og Anna.

 

Eventuelt

*Regionsårsmøte 16.-17. mars på Ivar Aasen Hotell i Ørsta. Komite: Gunvor, Therece, Anna + lokalvalsmedlemmar frå Ørsta og Volda HL.

*Møteplan hausten 2023:

22. august (Janne kan delta digitalt) Første vara må kallast inn.

18. september

16. oktober

13. november

11. desember – årsmøteplanlegging/informasjon til valkomiteen

*Kutt i økonomien til NH. Kva kan vi gjere for å øke medlemsmassen?

Korleis kan vi nå yngre medlemmar: Høgskulen – Fikselaug / Fantasidrakter / ReDesign

*Diskusjon ang rekruttering.

 

0