Du er logget inn som

 

Referater fra styremøter

Tilbake

Styret i Finnmark Husflidslag møtes omtrent en gang i måneden via Teams for å avholde styremøte. Fra hvert styremøte blir det skrevet referat som sendes ut til styret etter møtet er holdt.

Vi har valgt å ikke sende ut referat til alle våre medlemmer da mange ikke ønsker å motta disse. Skulle du som medlem ønske å se referatet fra disse møtene kan du sende en epost til .

Vi sender deg referat så fort som mulig!

På vegne av styret,
Amalie Bornø
Styrets leder

0