Du er logget inn som

 

Referat styremøte 9.02.23

Tilbake
main image

Styremøte Åseral Husflidslag

Torsdag 9.februar 2023 på Minne kultursenter

Til stede: Eva, Britt Enny, Elin, Tonje og Andrine

 

Sak 1: Fordele roller i nytt styre, meldes inn til brønnøysund

Leder-Eva, nestleder og sekretær-Andrine, kasserer-Britt Enny, ung husflid- Elin og Tonje

 

Sak 2: Representanter til årsmøte Lista 18.mars

Eva møter.

 

Sak 3: Tema for torsdagskvelder

Se eget program.

 

Sak 4: Ansvarsliste torsdagskvelder

Se egen liste.

 

Sak 5: Fikselaug/bærekraftprosjekt

Husflidslaget har søkt på fikselaug og fått innvilget søknaden. Britt Enny har ansvar for fikselaug.

 

Sak 6 :Ung husflid

Elin og Tonje er kontaktpersoner for ung husflid. Program for våren jobbes med. Det blir påmelding til ung husflid, mer info kommer.

 

Sak 7 eventuelt

  • Husflidslaget har ikke hatt problem med å ha ansvar fra kl 16, men på grunna av omorganisering i kommunen blir Minne bemannet fra 16-17.
  • Ny åpningstider fra og med 16.februar 2023 er 17-20.30
  • Gavekort til avtroppende leder og styremedlem på blomsterbutikk.
  • Henvendelse fra Strikkedilla i Vennesla om å ha strikkebingo der. Jobber videre med dette.
  • Bunadsringen fortsetter som før.
  • Tonje og Britt Enny tar ansvar for å rydde skap i gangen, loppekassen og lager nede.
  • Biblioteket har fått sting utstillinga i januar 2024. Det vil bli et samarbeid mellom husflidslaget og biblioteket.
0