Du er logget inn som

 

Styremøte 06.03. 2024

Tilbake

Sted: Husflidslagets lokaler – Frivillighetens hus

Tilstede: Kari Inger Stormo, Sonja Fjellstad Kauserud, Unni Adele Ekaas, Maria Scheben, Gro Bakke, Synne Storvik, Elin Overud, Turid Høghaug, May Venke Venaas

Referent: Ragna Karoline Aasen

Sakslisten er godkjent

 

Referat Styremøte Ringerike Husflidslag 6. mars 2024

1.24 Regnskap:

Styret ble orientert om den økonomiske situasjonen. Denne er svært positiv for laget.

6.24 Konstituering, vedtak:

Leder: Unni Ekaas Husansvarlig: Elin Overud/Sonja F. Kauserud

Nestleder: Sonja F. Kauserud

Kasserer: Sonja F. Kauserud

Studieleder: Gro Bakke

Sekretær: Ragna Karoline Aasen

Markedsføringsansvarlig: Synne Storvik

Nettansvarlig: Synne Storvik

Ung Husflid: Maria Schreben

Kontakt Frivillighetens hus: Unni Ekaas

Regnskap og forretningsfører: Hilde Helene Wergeland

Ansvar for vevstue/TC2 vev: Pål-Michael Kristiansen, May Venke Sem-Jacobsen og Rita Vistad.

 

2.24 Kurs

Studieleder orienterte om kurs vinteren og våren 2024.03.17

Vedtak:

· Studieleder vurderer om det skal settes opp nytt nybegynnerkurs i søm

· De kursene som nå er planlagt gjennomføres

· Det skal lages en kursoversikt for laget før sommerferien og dette skal tas i styret før 15. mai.

 

3.24 Læringsverksteder

Her er det mange frivillige som leder de ulike aktivitetene

Vedtak:

· Ingen flere læringsverksteder før sommerferien

· Høstens læringsverksteder skal planlegges på neste styremøte

 

 

7.24 Åpen kveld

· Åpent hus tirsdager kl. 18 – 21. på Frivillighetens hus

· Ansvarlig 12. mars er Kari

· Ansvarlig 19. mars: Unni og Synne

· Ansvarlig 2. april: Ragna Karoline og Sonja

· Ansvarlig 9. april: Sonja

· Ansvarlig 16. april: Unni

· Ansvarlig 23. april: Elin

· Ansvarlig 30. april: Synne

· Ansvarlig 7. mai: Ragna Karoline

 

· Husvert 1 og 2 den 20. mars kl 17-21: May Venke og Elin

 

8.24 Stikkord til neste møte

· Strategi for markedsføring

· Påmelding/betalingsløsning for kurs

· Husflidsdagen 4. mai

· Medlemstur

· Høstevent med profilert foredragsh

0