Du er logget inn som

 

Referat fra styremøtet den 1. mars 2022

Tilbake
main image

Referat Styremøte Ringerike Husflidslag 01.03.22

Sted: Husflidslagets lokaler – Veien

Tilstede: Pål-Michael Kristiansen, Kari Inger Stormo, Sonja Fjellstad Kauserud, Siri Heflo
Magnussen, Bente Hasaas, Hilde Helene Wergeland, Unni Adele Ekaas

Referent: Unni Adele Ekaas

Sakslisten er godkjent

1.22 Konstituering, vedtak:

Leder: Unni Adele Ekaas.
Nestleder og kasserer: Hilde Helene Wergeland.
Studieleder 1: Kari Inger Stormo.
Studieleder 2: Sonja Fjellstad Kauserud.
Sekretær: Pål Michael Kristiansen.
Markedsføringsansvarlig: Siri Heflo Magnussen.
Styremedlem: Bente Hasaas.
Nettansvarlig: Hilde Helene Wergeland.
Husansvarlig: Pål-Michael Kristiansen.
Ansvar for TC2 vev: Pål-Michael Kristiansen.

2.22 Regnskap

Kasserer har informert styret om lagets økonomi.

3.22 Læringsverksteder/Kurs.

Åpent hus tirsdager kl. 18 – 21. på Veien Gamle Skole
Læringsverksted Ullverksted, ansvarlig Unni Adele Ekaas.
Læringsverksted Sy-kveld, ansvarlig Sonja Fjellstad Kauserud.
Læringsverksted Håndarbeidstreff, ansvarlig Bente Hasaas.
Læringsverksted Fikselaug, ansvarlig Hilde Helene Wergeland.
Læringsverksted vev uten lærer på vevstue mandager Kl. 18 – 21 etter påske fram til
sommer.

Vedtak: Ringerike Husflidslag skal holde læringsverksted tirsdager vinter/vår 2022 og
læringsverksted vev mandager vår 2022.

TC2 vev gruppe fortsetter å studere og lære seg veving på datavev, denne består nå
av ansvarlig Pål-Michael Kristiansen, May venke Sem-Jacobsen, Rita Vistad, Ask
Bjørlo. Medlemmer i denne gruppen må ha gode forkunnskaper om vev og ha
erfaring med å jobbe på PC. Gruppen skal på sikt kunne gi kunnskap videre via kurs
eller læringsverksted.

Vedtak: TC2 vev gruppe er ikke et åpent læringsverksted, men personer som har
relevant kunnskap og kan være en ressurs for gruppa kan tas opp.

4.22 Innkjøp/oppgradering

Medlemmer av styret reiser til Dale butikken i Rjukan for innkjøp av vev utstyr til
vevstua i henhold til vedtak om oppgradering på årsmøtet. Hilde H.W avtaler besøk
med leder i Dale. Foreslått dato for turen 24. april. Pål M.K får hovedansvar for
bestillinger og innkjøp.

Vedtak: Utstyr i henhold til liste lagt fram på årsmøtet bestilles/kjøpes inn. Innkjøp av
øvrig utstyr godkjennes fortløpende av styret.

5.22 Medlemsmøte

Hilde H.W spør Siri Berrefjord om hun kan komme å holde foredrag om fiksing og
gjenbruk av klær. Styret ønsker også å arrangere et lite fikselaug på møtet. Styret
informerer om aktiviteter og planer. Dato for møtet er foreslått til 18.mai, men er
ikke endelig satt før vi vet om vi får foredragsholder denne datoen.

Vedtak: Ringerike Husflidslag arrangerer medlemsmøte med foredrag vår 2022.

6.22 Medlemstur

Medlem Gro Bakke blir ansvarlig for planlegging av medlemstur i samarbeid med
Bente H fra styret. Dato ikke satt.

Vedtak: Ringerike Husflidslag arrangerer dagstur for medlemmer. Laget betaler
transport.

7.22 Klesbyttedag/fikselaug

Ringerike Husflidslag er invitert til et samarbeid med arrangører av klesbyttedag
med både Åse Bitustøl og Siri Berrefjord ved Hole bibliotek. Det er her snakk om
Husflidslaget kan bidra med et fikselaug på klesbyttedagen og et fikselaug for
ungdom på Hole bibliotek i etterkant. Styret er positiv til forslaget, og blir med på er
infomøte.

Vedtak for deltagelse tas etter møtet. Kontaktperson i styret er Hilde H.W.

8.22 Eventuelt

1. Pål M.K bestiller nytt internett i Husflidslagets lokaler. Hilde H.W sier opp den
gamle avtalen. Dette gjør styret for å spare penger.
Vedtak: Husflidslaget bytter internettleverandør fra Telenor til Ice mobilt bredbånd.

2. Ringerike Husflidslag er verter for fylkeslagets årsmøte på Grand Hotell i Hønefoss.
Vi ordner med foredragsholder.
Vedtak: Det blir foredrag ved Haraade Vikingskipsforening.

3. Markedsføringsansvarlig er en nytt verv i styret og det trengs en pc til denne
oppgaven. Pål M.K kjøper inn PC.
Vedtak: Innkjøp av PC til markedsføringsansvarlig.

——————————– ——————————— ——————————-
Hilde Helene Wergeland

Kari Inger Stormo

Bente Hasaas

Pål-Michael Kristiansen

Sonja Fjellstad Kauserud

Siri Heflo Magnussen

Unni Adele Ekaas

0