Du er logget inn som

 

Referat fra styremøte tirsdag 5.september 2023

Tilbake

Referat fra styremøte tirsdag 5.september 2023 kl. 12.30 – 14.00
Sted: Lokalet «vårt» på Dyrskuplassen, Seljord

Følgende møtte: Helèn Susann Olsen, Olaf Nikolai Hansen, Heidi Naper, Inger Kristin Myhren, Anne
Sætre Kaasa, Geir Berge Nordtveit, Berit Tjønn, Jorunn Dahl.
Forfall: Ann Kristin Larsen, Evelyn Utigard

Sak 47 / 23 Godkjenning av referat fra møte 12.august
Referatet er tidligere godkjent.

Sak 48 / 23 Dyrsku’n 8.-10.september 2023.
Vi klargjorde lokalet, så langt det var mulig.

Sak 49 / 23 Medarbeidersamling med Vestfold 15.-17.september 2023.
53 påmeldte. Ansvarsfordeling på samlingen ble gjennomgått og konkretisert. Se eget vedlegg, sendt
styremedlemmene.

Sak 50 / 23 Dialogsamling 21. – 22.oktober 2023.
39 påmeldte og de fleste lokallag er representert. Flere deltakere er valgt som styremedlemmer eller
uten styrefunksjon, og vi er enige om at disse fordeles på de oppsatte gruppene, slik at de får innblikk
i vårt organisasjonsarbeid.

Sak 51 / 23 Tekstilsymposiet 2024
Helèn og Jorunn refererte fra nettmøte 23.august.

Telemark Husflidslags oppgave i forbindelse med symposiet vil være:
– Stille ut lokallagenes utstillingskasser i foajeen på Ibsenhuset. (Vi bruker kassene slik de er til
Dyrsku’n neste år).
– Utstilling i foajeen av husflidshåndverkere som har fått stipend fra fylkeskommunen de siste
årene. Geir er ansvarlig for utstillingen og for kontakt med fylkeskommunen.
På styremøtet kom det forslag om å arrangere en bunadsutstilling i foajeen. Saken følges opp på
neste styremøte.

Sak 52 / 23 Årsmøtet i Telemark Husflidslag
Jorunn informerer lokallagene om dato. Årsmøtehelgen er på Rjukan (Hovin Husflidslag er
medarrangør) 9. – 10.mars 2024, med selve årsmøtet 10.mars.
Helèn innkaller valgkomiteen til neste styremøte.

Sak 53 / 23 Status Ung Husflid
Geir orienterte om at han hadde avlyst samlingen for Ung Husflid-kontakter på Evju bygdetun for å
erstatte med samling i Skien med Grenland Husflidslag som medarrangør. Samlingen i Skien blir ikke
noe av. På møtet kom det fram at det skal arrangeres en samling i Seljord for lag som har fått «Rundt
bålet»-pakke i 2.omgang. Er det mulig å knytte en samling for Ung Husflid-kontakter til denne
samlingen? Forslag: Søndag 8.oktober kl. 13-16? Geir følger opp.
Er ikke dette aktuelt, skal Geir uansett arrangere en samling for Ung Husflid-kontakter før jul, slik vi
har på handlingsplanen vår.

Sak 54 / 23 Jubileet i 2024
Geir har hatt dialog med Telemark Historielag i forbindelse med årboka, og det er viktig at de andre i
jubileumskomitèen (Inger Kristin og Jorunn), samt resten av styret er orientert. Geir sender derfor, så
snart som mulig, kopi av sin kommunikasjon til resten av styret.
Geir etterlyser et fysisk møte med Telemark Historielag. Her møter Geir, Inger Kristin og Jorunn.
(Inger Kristin er valgt som leder av gruppa i Telemark Husflidslag).
Inger Kristin har gjort avtale med fotograf Lundefaret om fotografering. Tidspunkt tidlig vår 2024. På
Bø museum?
Mål med fotograferingen er at lokallagene og husflidshåndverkere som er tilknyttet lokallag i
Telemark, kan få fotografert sine produkter m.m., slik at de har en bildeportefølje å bruke i sin
profilering. Kostnader dekkes av Telemark Husflidslag.
Vi har også ønske om å bruke bildene i en jubileumskalender alle lag kan få del i.
Husfliden i Skien får også tilbud om å være med.
Inger Kristin har sendt mail og takket de som kom med innspill til jubileet.

Sak 55 / 23 Eventuelt
– Styremøtet 18.november utsettes til 9.desember.
– Jorunn og Helèn informerte om møte med Husfliden i Skien 16.august.
– På neste styremøte jobber vi med søknad til fylkeskommunen om støtte i 2024. Denne
støtten er helt vesentlig for vår virksomhet.
– På neste styremøte starter vi også en evaluering av Dyrsku’n, både opplegg og lotteri. Det er
viktig med en grundig evalueringsprosess også i lokallagene, slik at vi felles kan konkludere i
god tid før forberedelsene til neste Dyrsku.

Ref. Jorunn

0