Du er logget inn som

 

Referat fra styremøte lørdag 12.august 2023

Tilbake

Referat fra styremøte lørdag 12.august 2023 kl. 11.00 – 14.00
Sted: Frivilligsentralen, Bø
Følgende møtte: Helèn Susann Olsen, Olaf Nikolai Hansen, Heidi Naper, Inger Kristin Myhren, Anne
Sætre Kaasa.
Forfall: Geir Berge Nordtveit, Jorunn Dahl, Berit Tjønn, Evelyn Utigard, Ann Kristin Larsen.

Sak 41 / 23 Godkjenning av referat fra møte 11.juni
Referatet er tidligere godkjent.

Sak 42 / 23 Dyrsku’n 8.-10.september 2023.
Hovin, Midt-Telemark, Kragerø, Gransherad og Tuddal har levert gevinster.
Ann Kristin etterlyser fra Grenland, Berit fra Tokke og Rauland, Heidi fra Kviteseid og Seljord, Helèn
fra Notodden og Hjuksebø.
Noen lag har reagert på at oppskriftene på kassene kom for sent, da mange lag tar ferie fra mai til
september. Dette må bli bedre neste år.
– Helèn tar ansvar for vaktlisten
– Heidi sjekker og kjøper hyller. (Sjekker om Evelyn har skråhyller til reklame)
– Banneret var fint, men vi undersøker om ekstra maler, slik at det kan deles.
– Inger Kristin har rundstokker
– Olaf ordner med kurver
– Anne har lodd og vekslepenger
– Jorunn ordner verktøy til oppheng av kassene

Sak 43 / 23 Jubileum 2024.
Vi engasjerer fotograf Lundefaret i to dager.
Husflidshåndverkerne bør også være med på kalenderen. Evelyn følger opp. Inger Kristin sender ut
forespørsel om plan for kalenderen.

Hva gjør vi med intervjuet med Torkjell Sletta?
Kanskje de som sendte forslag til jubileet bør få svar?
Følges opp på neste møte.

Sak 44 / 23 Medarbeidersamling med Vestfold 15.-17.september 2023.
Programmet er i boks, og navneskilt lages av Berit og Ann Kristin.

Sak 45 / 23 Dialogsamling 21. – 22.oktober 2023.
Alle prater med lokallagene sine om hvor viktig det er å møte på dialogsamling.
Presisere at det er praktisk kurs for studieledere hele søndag.

Sak 46 / 23 Eventuelt
– Det blir nettmøte om Dyrsku’n 6.september kl. 19. Evelyn innkaller.

Ref. Helèn Susann Olsen

0