Du er logget inn som

 

Referat fra styremøte i Telemark Husflidslag  lørdag 9.desember 2023

Tilbake

Referat fra styremøte i Telemark Husflidslag lørdag 9.desember 2023 kl. 11.00 – 15.30
Sted: Aarnes Kafeteria, Gvarv

Til stede: Helèn Susann Olsen, Berit Tjønn, Olaf Nikolai Hansen, Geir Berge Nordtveit, Inger
Kristin Myhren, Heidi Naper, Evelyn Utigard, Jorunn Dahl
Forfall: Ann Kristin Larsen, Anne Sætre Kaasa

Sak 66 / 23 Godkjenning av referat fra styremøte 20.oktober.
Referatet er tidligere godkjent.

Sak 67 / 23 Samarbeid med Vestfold Husflidslag om medarbeidersamlinger
Helèn og leder i Vestfold HL foreslår at vi har felles samling annet hvert år. Neste samling er
i Vestfold høsten 2025.
Enstemmig vedtatt.

Sak 68 / 23 Gave fra regionlaget til jubilerende lokallag
Enstemmig vedtak:
På regionlagets årsmøte markeres lokallagenes jubileum fra 10 år og oppover ved at lagene
får blomster og vi spiser felles kake.
Når lagene markerer jubileet sitt, får de en oppmerksomhet på kr. 1000,- fra regionlaget.

Sak 69 / 23 Telemark Husflidslag 100 år.
Jubileumsgruppen la fram status så langt. Særlig mye tid gikk med til å snakke om
jubileumspublikasjonen som lages i samarbeid med Telemark Historielag.
Godtgjøring for å skrive artikler: Vi dekker faktiske utgifter inntil kr. 3000,- for foredrag og kr.
4500,- for artikkel og foredrag på seminaret i regi av historielaget på Rauland 20.april.
Selve jubileumsfeiringen blir i Bø lørdag 23.november 2024. Jorunn sender forespørsel til Bø
hotell, Anne er hotellets kontaktperson.
Enstemmig tatt til orientering.

Sak 70 / 23 Utvikling av regionale kulturnettverk
Vi gikk gjennom undersøkelsen. Jorunn sender inn. Styret støtter opprettelsen av et
regionalt kulturnettverk, men er opptatt av at det ikke blir et nytt byråkratiserende
forvaltningsorgan.
Enstemmig vedtatt.

Sak 71 / 23 Årsmøtet 2024
Opplegg for og fordeling av oppgaver ble gjennomgått.
Vi gjennomgikk også oppsett og aktiviteter i handlingsplan for 2024/2025.
Tatt til orientering.

Sak 72 / 23 Landsmøte i Norges Husflidslag for 2026
Lokallagene må involveres direkte dersom vi skal søke.
Jorunn sender til lokallagene vår forrige søknad og hva det vil si å være søkerregion. Ber om
tilbakemelding fra lokallag som vil forplikte seg å bidra.
Enstemmig vedtatt.

Sak 73 / 23 Tekstilsymposiet 9.-13.oktober 2024
Evelyn opplyste om at involverte fra Norges Husflidslag har vært på befaring på Telemark
museum og andre lokaliteter i Skien. Husfliden i Skien ønsker å arrangere bunadutstilling. Vi
bidrar eventuelt. Lokallagenes kasser stilles ut. For å unngå at noe blir borte, er det et tips å
sette plexiglass på kassene?
Billettsalget til Tekstilsymposiet starter 1.mars.
Lørdag 12.oktober kan regionlaget ha et lite innlegg.
Tatt til orientering.

Sak 74 / 23 Husflidstevlingen på Dyrsku’n
Telemark Husflidslag bør være aktive for å få flere til å delta i tevlingen. Jorunn har lagd et
notat til styret om dette og følger opp.
Tatt til orientering.

Sak 75 / 23 Regionlagets nettsider og facebookside
Lagets facebooksider er ikke funksjonelle, og Olaf og Helèn vil jobbe videre for å forbedre
dette.
Olaf som nettansvarlig må konsentrere seg om nettsiden vår på husflid.no. Her må vi legge
ut alle aktiviteter og referater, slik at vi synliggjør all den flotte aktiviteten vi har.
Vi må opptre som gode rollemodeller og hjelpere for lokallagene.
Enstemmig vedtatt.

Sak 76 / 23 Ung Husflid
Geir orienterte om en god samling for UH-kontakter i Bø, der fem lokallag deltok. Evelyn var
en god hjelper, besøket hos Mari Fallet Mosand var svært vellykket. Videre planlegger Geir
en samling der tema er søknader om økonomisk støtte og konkret søknadsskriving.
Tatt til orientering.

Sak 77 / 23 Eventuelt

  • Det er etablert et nytt lokallag i Rjukan/Tinn
  • Helèn ordner med julehilsen til husfliden i Skien.
  • Mål er å sende ut informasjon om Dyrsku’n i løpet av januar.

Neste styremøte: Lørdag 10.februar kl. 11.00

Ref. Jorunn, sekretær

0