Du er logget inn som

 

Referat fra styremøte i Telemark Husflidslag fredag 20.oktober 2023

Tilbake

Referat fra styremøte i Telemark Husflidslag fredag 20.oktober 2023 kl. 13.00 – 16.00
Sted: Bø hotell
Til stede: Helèn Susann Olsen, Anne Sætre Kaasa, Olaf Nikolai Hansen, Inger Kristin Myhren, Heidi Naper, Berit Tjønn, Evelyn Utigard, Jorunn Dahl

Forfall: Geir Berge Nordtveit, Ann Kristin Larsen

Vi startet med en runde for å fortelle om status  blant medlemmene og lagene.

Sak 61 / 23    Godkjenning av referat fra møte 15.september

Referatet er godkjent tidligere.

Sak 62 / 23 Detaljplanlegging av dialogsamlingen

Vi gikk gjennom oppgavene og fordelte ansvar.

Sak 63 / 23 100 års-jubileet

Telemark Historielag vil vie sitt årsskrift til Telemark Husflidslags historie, noe vi i styret er svært glade for. 

19.september var det et samarbeidsmøte i Bø, og her møtte Inger Kristin Myhren, Geir Berge Nordtveit og Jorunn Dahl fra styret i Telemark Husflidslag.

I tillegg til utgivelse av årsskrift, har Telemark Historielag et seminar i april, der utvalgte tema fra årsskriftet legges fram.

Referat fra samarbeidsmøtet ble gjennomgått og følgende punkter ble vedtatt:

 • Vi tar på oss ansvar for at det skrives 10-12 artikler.
 • Vi er innstilte på å være med i hele prosessen med å lage årsskriftet.
 • Vi tar på oss de ekstra utgiftene mange fargebilder medfører.
 • Inger Kristin er vår kontakt mot Telemark Historielag (dette fordi hun er leder av styrets jubileumskomitè)

Vi er enige om følgende inndeling i årsskriftet, men det videre arbeidet kan endre på dette.

 • Telemark Husflidslags historie , et sammendrag
 • Rødlistearbeid i dag.  “Når ingen lengre kan”.
 • Våre tre draktområder
 • Trearbeid
 • Rosemaling
 • Kystkultur – frivaktsarbeid
 • Husflid med gjenklang (smiing, sølv, kniv, gammel og ny tradisjon)
 • Symboler til hverdag og fest. “Der mat møter husflid”.
 • De unge håndverksutøverne i Telemark
 • Husflidsarbeid relatert til fysisk og psykisk helse
 • Bærekraft i dagens husflidsaktiviteter

Når det gjelder rekkefølgen i årsskriftet, er det eneste som er bestemt at kapittelet om vår historie kommer først og at et etterord kommer nest sist. Helt sist kommer en oversikt over ledere av Telemark Husflidslag, hvem som har vært husflidskonsulenter og hvem som sitter i styret i jubileumsåret. 

I tillegg hadde vi en brainstorming i møtet, der mange temaer ble nevnt. Dette og framdrift på ulike områder sendes i eget dokument.

Dato for jubileumsfeiringen avtales på neste styremøte.

Inger Kristin sjekker når årboka for 2024 vil være ferdig.

Vi jobber videre med å lage kalender for 2025, der hvert lokallag får èn side med bilder tatt av profesjonell fotograf. Vi kan også lage postkort eller annet av bildene.

Geir har begynt å skrive Telemark Husflidslags historie, og Inger Kristin ber han om å sende disposisjonen/utkastet til henne.

Sak 64 / 23 Deltakelse i Kulturnettverket Vestfold og Telemark?

Evelyn har fått henvendelse fra Kulturnettverket om vi ønsker medlemsskap. I denne forbindelse blir vi invitert til medlemsmøte 26.oktober.

Vedtak:

Telemark Husflidslag melder seg inn i nettverket. Evelyn følger opp.

Sak 65 / 23 Eventuelt

 • Svært gode evalueringer etter medarbeidersamlingen i Morgedal. Helèn avtaler med Vestfold Husflidslag framtidige samlinger.
 • Vi må vurdere om vi skal søke om å arrangere Norges Husflidslags landsmøte i 2026. Dette er en viktig sak å drøfte med lokallagene.
 • Neste styremøte blir 9.desember. Her legges det inn en opplæringsøkt i cromebook. Olaf er ansvarlig og opplæringen er også åpen for lokallagsstyrene. Leder av valgkomitèen i Telemark Husflidslag kommer også.

Ref. Jorunn

0