Du er logget inn som

 

Referat fra styremøte fredag 15.september 2023

Tilbake

Referat fra styremøte fredag 15.september 2023 kl. 11.00 – 14.00
Sted: Morgedal hotell
Til stede: Helèn Susann Olsen, Olaf Nikolai Hansen, Heidi Naper, Inger Kristin Myhren, Anne Sætre
Kaasa, Berit Tjønn, Ann Kristin Larsen, Jorunn Dahl.
Forfall: Geir Berge Nordtveit, Evelyn Utigard

Sak 56 / 23 Godkjenning av referat fra møte 5.september
Referatet er tidligere godkjent.

Sak 57 / 23 Dyrsku’n 8.-10.september 2023 – foreløpig evaluering
Vi fikk mye positiv respons på kassene under Dyrku’n.
Det gikk ca. 100 gevinster, og inntekten vår var ca. kr. 38.000,-.
Styret ønsker at lokallagene gir en evaluering med forholdsvis kort svarfrist på årets Dyrsku- opplegg.
Svarfrist 15.oktober.
Senere vil vi sende ut en mer omfattende evaluering av hele opplegget vårt på Dyrsku’n, inkludert
framtidig loddsalg.

Sak 58 / 23 Medarbeidersamling med Vestfold 15.-17.september 2023.
49 påmeldte. Ansvarsfordeling på samlingen ble gjennomgått. Vi forberedte praktiske oppgaver før
samlingen.

Sak 59 / 23 Samling for regionlag 27.-29.oktober
Heidi og Inger Kristin deltar. Anne melder dem på.

Sak 60 / 23 Jubileet i 2024
Det bli møte mellom bokkomitèen i Telemark Historielag og jubileumskomitèen i Telemark
Husflidslag 19.september.

Ref. Jorunn

0