Du er logget inn som

 

Referat frå styremøte 5. feb.

Tilbake

Viktige saker var konstituering av styret og info om aktivitetskveldar.

Referat, styremøte i Rauland Husflidslag 5. februar 2024

Tilstades Ann Mari Jore, Sigrid Nykos, Inger Olsnes, Berit Tjønn, Tove Ubostad, Gro Øygarden, Aslaug Jore, Margunn Lindaas Øygarden, Eli Wendelbo

Saker:

Sak 15-24 konstituere nytt styre:

 • Leiar: Ann Mari Jore. 2024 – 2025
 • Nestleiar: Tove Ubostad 2023-2025
 • Kasserar: Sigird Nykos 2024-2026
 • Sekretær: Eli Wendelbo2023-2025
 • Studieleiar: Berit Tjønn 2023-2025
 • Ung Husflidkontakt: Tove Ubostad 2023-2025
 • Styremedlem: Aslaug Jore 2023-2025
 • Styremedlem Gro Øygarden 2024-2026
 • Vara: Margunn Lindaas Øygarden 2024-2026
 • Vara: Inger Olsnes 2024-2026

Sak 16-24 fordeling av ansvarsområde

Følgjande oppgåver og ansvarsområder vart fordelt på styret:

 • Informasjon, kommunikasjon, pressemeldingar, annonsering, bildebank, FaceBook: Ann Mari
 • Skrive søknader og halde laget oppdatert om mogelege søknader: Sigrid Nykos (m. fl)
 • Aktivitetsansvarleg – medlemsmøter og plan for desse, strikkekafear, lotteri, servering, booking av lokaler: Aslaug Jore, Gro Øygarden, Margunn
 • Huskontakt – kontakt med undergrupper, utleigar og dei som leiger: Eli W, Ann Mari
 • Kontakt med studentar USN og fikselaug-kassene: Eli W
 • Ansvar for rundt bålet/spikkegruppe?
 • Vevkjeringane: Nelly Loftsgarden
 • Vesaasvev: Eli Vesaas
 • Rauland og Vinje quiltelag: Aslaug Jore
 • Tregruppa: Birger Kjelingtveit
 • Vevkurs, vevansvarleg: Eli Wendelbo

Sak 17 – 24

Utsending til Fylkeslaget årsmøte,

 • -10. mars 2024, Rjukan Hotell frå laurdag: Ann Mari, Inger Olsnes, Margunn Lindaas Øygarden.
 • Berit Tjønn representerer fylkeslaget og reiser dagen før.
 • Sak 18- 24 Aktivitetskveld 1. torsdag i månaden
 • (8. februar: Spitkafe på Raulandsstoga, arr: Bygdekvinnelaget)
 • mars aktiviteskveld: Broderi og anna handarbeid (Inger tar med bollar)
 • april aktiviteskveld: Broderi og anna handarbeid (Margunn tar med kringle)
 • mai aktivitetskveld: Broderi og anna handarbeid
 • Eli W har sendt e-post il Synne Aasland og Sissel Bitustøyl, med datorar for aktivitetar, for å få med også ukrainske husflidsentusiastar som bur i Rauland

Sak 19 – 24

Neste møte 15. april kl. 18.00. Saker: Legge plan for hausten.

Sak 20 – 24

Informasjon vert annonsert på Facebook og som e-post eller SMS

Ref: Eli Wendelbo

0