Du er logget inn som

 

Referat fra styremøte 21.10.22

Tilbake

Nedenfor finne du informasjon om noe av det vi tok opp på siste styremøte.

Vil du ha hele referatet, ta kontakt med fylkeslaget eller lokallagsstyret ditt.

 

Dyrsku’n – foreløpig evaluering

I november er det innkalt til stormøte for å evaluere årets Dyrsku.

Evaluering av Dyrsku’n er tema på de regionale dialogmøtene/motivasjonsmøtene, så etter møtet i Grenland 27.10 konkluderer styret.

 

Medarbeidersamling på Rjukan 30.september – 2.oktober 2022

Evaluering foretatt på slutten av samlingen og i kommentarer i etterkant:

  • Hyggelig samling med variert og nyttig program. Ola fra Norges Husflidslag var veldig informativ, og ønske er et møte med han eller en annen fra sentralt hvert år, slik at også nye styremedlemmer får god innføring i hjemmesidene.
  • Fint med en felles aktivitet fredag kveld (garn som måtte nøstes opp, oppskrift på landsmøtesjalet) og felles samling med sang og qiuz
  • Alle fikk mye kunnskap om verdensarven Notodden – Rjukan, med naturlig fokus på Rjukan.
  • Ny og interessant kunnskap om de rike drakttradisjonene i Tinn.
  • Det bør være årlig opplæring i chromebook.
  • Inspirerende kurs i firfletting og holbeinsting.

 

 Forberedelse til årsmøtet søndag 12.mars

Arbeidsplan 2023/2024: Etter drøfting i styret, sendes forslag til arbeidsplan til lokallagsstyrene for å få innspill.

 

Tekstilsymposiet 2023

Evelyn husflidskonsulent orienterte i møtet.

  • Vi deltar på symposiet.
  • Lokallagene oppfordres til å stille ut kassene sine og informere om teknikker som brukes. Demonstrere teknikker?

 

4-fylkerssamling

Helèn har fått en henvendelse fra husflidskonsulenten i Agder med spørsmål om det blir flere 4-fylkerssamlinger.

Helèn orienterte om at dette er samlinger med Rogaland, Agderfylkene og Telemark, og de kom i stand før vi startet samarbeid med Vestfold. Samlingene går på rundgang og gjennomføres hvert annet år.

Mer info kommer etter møte med konsulentene neste helg.

 

 

 

 

 

 

 

0