Du er logget inn som

 

Referat frå styremøte 16.10.2023

Tilbake

Her er eit resyme frå styremøtet 16. oktober 2023. Er det noko du lurer på eller vil vete meir om, så er det berre å ta kontakt med oss i Møre og Romsdal Husflidslag.

Nytt frå Husflidskonsulenten

– Besøkt Aukra HL og Eresfjorden HL

Oppstartsmøte for Sula HL, 21.september. 30 personer deltok. 2 personar stilte seg til disposisjon til å vere med å starte opp; Viviann og Lene (Lene deltok på org. kurset på Vestnes) Godt samarbeid med biblioteket på Sula.

– Deltok på Tilskotsseminar (Helene og Janne)

– Deltok på Fagdagane i Bunad og folkedrakt, Fagernes. Perlevevingskurs.

– Er med i ein komite som jobbar med bunad iht Unesco søknad

– Korleis tilknytte seg unge voksne (40 år) Fagmiljø innan spesialfelt? Nettverkvev (tidlegare gruppe).

Rundt Bålet-kurset i Midt Norge, Trondheim. (Helene og Kari F.)

– Oppfordrar alle til å få med seg organisasjonskursa i regi av NH

– Bidratt til Håndboka som er under revidering

– Bidratt med tekst til husflid.no

– Oppfordre at er du medlem av NH, så kan du bruke andre lag og betale medlemspris.

 

Runde rundt bordet – kva har skjedd sidan sist?

Janne: Vellykket utstilling på biblioteket (Aukra), deltok på organisasjonskurs 7.-8. okt.

Ellen: Montering av bunad (herre)

Gunvor: Deltok på organisasjonkurset 7.-8. okt. Skal delta på Regionledersamling.

Therece: Deltok på organisasjonskurs 7.-8. okt. Hareidsstevne «Rett i garnet». Har starta med faktureringa etter org. kurset.

Anna: Deltok på organisasjonskurset 7.-8. oktober. Har lagt ut resyme på heimesida, SoMe, sett på mal for rollene i styret.

 

Evaluering av Organisajonskurset 7.-8. oktober

– Positive tilbakemeldinger, fin mal (innhald) til desse kursa. Flytte møtet til andre delar av fylket neste gang, slik at det vert lettare for laga å delta med fleire medlemmar. 7  deltok på trykk, 8 på grindvev (savnet info om garntype). Forslag til nye kurs: Makrame. Manko på innhold til styrefunksjonene. Fakturering pågår.

– Status på Holdbart gruppe

– Referat frå april 2019. Arrangement vart satt opp, men avlyst pga Covid. Lagt stille sidan. Behov for å ta opp att tråden. Nytt satsningsområde (Regionledersamling), forankra iht berekraftsmål.

 

Styrets arbeid, handbok

– Vi må utarbeide eit maldokument med arbeidsinstruks/ansvarsområde.

– Invitere valkomite til neste styremøte.

– Protokollane som vi signerer bør digitaliserast på sikt.

– Gjennomgang av økonomi og budsjett på neste styremøte.

 

Årsmøte 2024

– Hente ut frå strategisk plan – brukarorientert. Presentasjon av regionlag/lokallag/representant frå NH. Årsmelding HH, organisasjonsstruktur, lokallag, moro. Invitere kulturpersonlegheit. Tema/aktivitet: handplagg, redesign etc.

 

0