Du er logget inn som

 

Referat frå styremøte 11.12.2023

Tilbake

Her er eit resyme frå styremøtet 11. desember 2023. Er det noko du lurer på eller vil vete meir om, så er det berre å ta kontakt med oss i Møre og Romsdal Husflidslag.

Runde rundt bordet – kva har skjedd sidan sist?
Kari F.: Treskjæring, nøtteknekkere (Tingvoll HL)
Janne: «Ombruksdagen» Skal arrangere Fiksedag 13.april – Bunad og gjenbruk. Montering av genser, stryking av bunadssjorte, kunststopping, skifte glidelås, restegarn og evt hoseband, demo symaskin, kafe. Vurderer å søkje MRHL om markedsstøtte av arr. Vil bruke husflidskonsulenten og vise ein unik teknikk. Kan info om dagen sendast ut frå regionlaget til alle lokallag? Vellykka julemesse i Aukra HL.
Therece: Julegatetenning, tombola, julemarked, lotteri (Ulstein og Hareid HL).
Anna: Lagt ut resyme på heimesida, artikkel om Gunvor, sendt brev til Siri Hetland Myrset som fekk tildelt stipend, Siri vil oversende tekst og bilete av kursa ho har hatt.

Nytt frå Husflidskonsulenten
– Sula H: Deltatt på medlemsmøte, 4 personar til interimstyret. Laget har fått 15 medlemar. Skal delta på arr.: Opplev Sula 6. februar, helga før årsmøtet til lokallaget. MRHL dekker reiseutgiftene til husflidskonsulenten. Kan nokon frå styret i MRHL vere aktiv og hjelpe til med gjennomføringa av årsmøtet?
– Ny handbok: Eit nytt kapittel er lagt til: Restarte lokallag.
– Budsjett for 2024 Ingen rom for mye reiseaktivitet. Kan MRHL dekke noko av reiseutgiftene. Her må Therece/Helene sjekke øvre grenser iht skattereglane.

Regnskap og budsjett
Therece informerer styret ang budsjettet for 2023 og regnskapet så langt. Uteståande fakturaer er på kr 106 300,-. Anna må snarast oversende siste reiserekning frå Regionledersamlinga. Ved framtidige arrangement er det viktig at vi legg til kr 500,-, per person som deltek, slik at vi kan dekke evt. uforutsette kostnader.

Viktig at vi får ein oversikt over kva for samarbeid dei ulike lokallaga har hatt iht ny søknad til støtte frå Fylkeskommunen i 2025. Dette kan vi hente ut frå årsmeldingane som kjem.
– Møre og Romsdal sin fylkesstrategi for kultur. Fylket forventar at tilskotsmottakarar gjer seg kjent med innhaldet i denne planen.

https://mrfylke.no/media/filer/kultur/rapporter/fylkesstrategi-for-kultur-frivillig-sektor-og-arenaer-2022-2025

Årsmøte 16.-17. mars 2024
Innkalling til årsmøte sendast ut før jul, med påminning om å gjennomføre dei lokale årsmøta innan fristen som er 15. februar. Ørsta HL og Volda HL skal ha eit felles møte første veka i januar. Styret i MRHL møtast fredag 15. mars. Hotell er booka. Anna laster ned årsmøtedokumenta frå heimesida, og lager ein oversiktleg struktur på datoar og skjema som skal sendast inn. Utfyllinga av dokumenta kan allereie starte. Fullmaktskjema: Det er ikkje skjema. Leder i lokallaget sender ein epost til regionlaget med kven som kjem på årsmøtet og kven som har stemmerett. Vert det endringer på denne lista, av ulike årsaker, sender leder ein ny epost med endringane.

Møteplan fram til årsmøtet
Første styremøte i 2024 vert mandag 8. januar, det neste er mandag 19. februar.

Eventuelt
*Strikkefestival i Ulsteinvik – 9. mars Skal MRHL delta? Therece sjekkar pris.
*MRHL må snarast lage ein årsplan til Husflidskonsulenten på kva for arr. vi ønskjer at ho deltek på.
*Årsplanen til MRHL må fyllast ut før årsmøtet. Anna sender ut årsplanen til alle i styret, slik at alle kan vere med på å fylle inn.
– Arrangere ein utedag 7. september (veke 36): Rundt bålet/omsøm /alt kan fikses.
– Organisasjonskurs 28.-29. september (veke 39).
*Gunvor må sende ut julehelsing til alle lokallag.
*Helene skriv eit utkast til vedtekstendring vedr. Rabatt på kurs, inngang arr. skal gjelde for alle som er medlem i NH. Dette gjeld også for husflidshåndverkerne.
*Møre og Romsdal har per desember 2023 – 1115 medlemmer

0