Du er logget inn som

 

Referat frå styremøte 08.01.2024

Tilbake

Her er eit resyme frå styremøtet 8. januar 2024. Er det noko du lurer på eller vil vete meir om, så er det berre å ta kontakt med oss i Møre og Romsdal Husflidslag.

Runde rundt bordet – kva har skjedd sidan sist?
Janne: Har begynt å tenkje på evt kurs.
Therece: Samla heile regnskapet i perm og klar for innlevering til Bugge Revisjon.
Anna: Sende ut brev til styret vedr. mail til alle medlemmane i MR «Har du tenkt å stille til val». 3 artiklar klar til posting på fb/husflid.no
Kari F: Gladbudskap i lokallaget. Fått tilskudd frå SKT, grasrotandel, tilretteleggingstilskudd (åpent for alle). Registrert i Frivillighetsregisteret. Har investert i symaskiner. Held på å få eigne lokaler.
Gunvor: Har jobba med årsmøtet

 

Nytt frå Husflidskonsulenten

– Ung Husflid kurs 5.-7. april i Sør-Trøndelag
– Handbok: Foreløpig versjon ligg ute på nettsida.
– Husflidshåndverkerne har fått nye presentasjonssider på nettsida

Husflidhåndverkerne


– 4-dagers ansattmøte på Honne
– Prosjektledermøte i Oslo
– Sula HL Årsmøte 6. februar kl 18-21. Therece og Anna deltek. Interimstyre. Signering frå alle til Altinn + kasserar.
– Forslag til vedtektsendringar må sendast inn.

 

Årsmøte i Ørsta

– Ørsta HL og Volda HL lager ein liten ting til møtet.
– Besøke lokala til lokallaget
– Kven betalar for evt underhaldning?
– Helene treng 45-60 min til sin presentasjon.
– Diskusjon/samtale om kva deltakerne ynskjer at MR skal bidra med / Framtidssenarium: Korleis ser laget ditt ut om 10 år, kva for aktiviteter har dykk og kven er medlemmane.
– Presentasjon av styret i MR + lokallaga
– Therece og Anna kjem med forslag til meny
– Finn ut kven av lokallaga som har jubileum i år
– Årsmøtepapira skal sendast frå sekretær til Husflidskonsulenten og NH («>) innan 1. april.
Husk adresseskjema.
– Fullmaktsskjema: Lederane i lokallaga sender inn kven som har stemmerett.
– Påmeldingsskjema er bindande. Sjekk at dette står på skjema.
– Program start kl 11. Presentasjon. Lunsj kl 12.30. Slutt kl 15.
– Vi må lage rutiner for å fange opp dei laga som ikkje er påmeldt enda.
– Send dokumenta til Rakel (outloock adressa) for kopiering. Vi treng ca 60 stk kopiar. Vedtekstendringar iht stipendordning.
– Samkoordinering på Vestnes laurdag 24. februar kl 12-15. (Gunvor, Janne, Helene + evt fleire frå styret).
Under årsmøtet: Ordstyrar: Janne. Kven les opp kva? Ikkje lov å strikke under seansen.

 

Sunnmøre Strikkefestival

Vi har tilgjengeleg eit bord (50×120 cm). Votteoppheng/Bunadshanske (Ellen) + magasin/brosjyrer. Standen kostar kr 1 500,-. En times taletid. Rødlisteprosjekt til Averøy HL: sjyvotten + brullapsvotter frå Sunndalen. 15 min taletid på scena. Intervju Hardbarka eller Julie Embra. Klarer vi å få lagt til eit påmeldingskort i Goodiebagen? Info + bilde av styret kan leggast ut på fb. Therece gir tilbakemelding til arrangør.

 

Eventuelt

*MR HL ynskjer ikkje å overta to gamle bannere for MRHL og NH frå Molde HL

0