Du er logget inn som

 

Referat frå digitalt styremøte 02.04.2024

Tilbake

Her er eit resyme frå det digitalt styremøtet 02. april 2024. Er det noko du lurer på eller vil vete meir om, så er det berre å ta kontakt med oss i Møre og Romsdal Husflidslag.

Evaluering av årsmøte i Ørsta
– Vi tek ein gjennomgang på dette når vi møtast på Vestnes i slutten av april
– Alle lag bør presentere seg
– Alle førstegangsdeltakarar reiser seg – synleg for oss andre slik at vi kan ta godt vare på dei
– Korleis skal valget av valgnemda foregå?
– Positivt at vi trekte seteplassar til ulike bord 😊
– Ynskje om at vi dreg frem gode prosjekt ang. rødlista, Ung Husflid og rekruttering

Konstituering
– Alle dei eksisterande styremendlemane fortset i sine verv. Anna Marie jensen (ny) vert dermed styremedlem utan verv. 1 vara: Inger Elisabeth Bråten, 2 vara: Sissel Hjertø, 3 vara: Ramalie Strøm Kåld (ny)
– SKT årsmøte 24. april: Janne og Rakel (vara) deltek digitalt

8. juni – 11.00-17.00 – «Holdbart dag»
– Redesignkurs (Janne er kurslærar), futteral i skinn – Solbjørg Kanestrøm er kurslærar, preging/farging/lakkering. 12 stk deltakarar. Anna ordnar med skinnrestar frå Ekornes. Kursavgift kr 600,-. Påmelding til Janne (privat mail). Vi treng bilete frå Solbjørg + bilete av redesign
– Intro/avslutning med fokus på Holdbart. Erfaringsutveksling.
– Kvessekurs for lokallaga. Tormek slipemaskin. Manglar ein kvalifisert person til Rundt Bålet-laga på Sunnmøre.

Eventuelt
– Landsmøtet i Bodø: Kari, Therece, Anna Marie og Anna reiser. Dei må melde seg på sjølv og bestille reisa. Send vedlegga til Therece på @hotmail adressa.
– Anna sender inn årsmøtepapira til NH og Husflidskonsulenten innan 10. april. Årsmøteprotokollen sendast ut tiil lokallaga.
– Neste møte vert 27. og 28. april på Vestnes Fjordhotell. Oppmøte kl 12 laurdag, middag kl 19. Therece tek kontakt med Gunvor vedr. bestilling av lunsj. Er agendaen for samlinga spikra?

0