Du er logget inn som

 

Referat frå Årsmøtet 31. januar.

Tilbake

Utdrag av årsmelding for 2021, Rauland Husflidslag. Stiftingsår 2009   Organisasjonsnummer: 994 743 546

Gjeld både Rauland Husflidslag og kursverksemda på Raulandsakademiet.

Styret:

Leiar

Ann Mari Jore                   Skrivar

Sigrid Nykos                    kasserar

Eli Vesaas                           Styremedlem

Mari Rorgemoen             Styremedlem

Ingrid Britt Hestdalen    Styremedlem

Berit Tjønn                       Styremedlem

Eli Wendelbo                  UNG HUSFLID-kontakt

Utval/komitear

Svein Vinjerui                    Representant for tregruppa

Aslaug Jore                        Representant for quiltegruppa

Nelly Loftsgarden           Representant for vevkjerringane

Marit Jortveit                  Representant for kurs på  RA

Marit Jortveit                  Rekneskapskontrollør

Valnemd: Helge Bitustøyl, Anne Margit Barstad, Tone Liv Kjelingtveit

 Medlemmer per 31. Oktober 2021: 52 derav 43 kvinner, 7 menn, 1 ungdom (frå 14 – 26 år) 1 barn

Rauland Husflidslag har hatt 3 styremøte og handsama 20 saker. 

 Aktivitetar i 2021

 • Strikkekafe om dobbeltstrikk Mari Sørgaard, 21. oktober, samarbeid med bygdekvinnelaget, 21 frammøtte
 • Strikkekafe/broderingskafe 19. september med Barbro Storlien, i samarbeid med bygdekvinnelaget, 50 frammøtte.
 • Kurs i Rauland Husflidslag: 7 kurs, 492 timar, (timar med og utan lærar) 51 deltakarar. (Veving, quilting, trearbeid, bandveving)
 • Kurs på Raulandsakademiet: 49 kurs, 2369 timar (timar med og utan lærar) 330 deltakarar (RHL er samarbeidspartner), 1 kurs på Nutheim, 9 deltakarar
 • Studieforbundet har hatt 5 kurs på vevsalen i 2021
 • Dialogmøte i med Telemark Husflidslag i Vrådal, 20. oktober. Sigrid Nykos, Mari Rorgemoen, Ann Mari Jore og Eli Wendelbo møtte.
 • Medarbeidersamling i Horten 1. 2. og 3 oktober. Ann Mari møtte og hadde kurs i brikkevev.
 • Møte på Vet-Telemark museum i samband med nominasjonsarbeidet med å få den allmenne bunadsbruken i Norge på UNESCO-lista over immateriell kulturarv/kulturutrykk.

Samarbeidspartnarar: Studieforbundet kultur og tradisjon, Universitetet i Sørøst-Norge, avd Rauland, Rauland skule, Raulandsakademiet, Nutheim Gjestgiveri, Rauland Bygdekvinnelag, Vesaas – vev,  Vest-Telemark Museum, Nærstyret på Dyre Vaa museet. Klanderud gard, Vinjebue

Nye investeringar: Kjøpt inn garn frå Vinjebue, til garnlager på vevsalen, til salgs for deltakarar på kurs og medlemmer i Rauland Husflidslag.

Sponsorar/stønad/gåvemidlar: Rauland Kraftforsyningslag kr 3000.- Tinn sparebank kr 8000.-

 

Protokoll frå årsmøte i Rauland Husflidslag 31. januar 2022 kl 1800, pauserommet, Dyre Vaa huset.  20 personar møtte.

 Husflidskonsulenten i Telemark Evelyn Utigard helt eit kort foredrag om arbeidet sitt. Teorirommet på Vevsalen Dyre Vaa. Deretter flutte vi inn på pauserommet på Dyre Vaa og gjennomførte årsmøtet.

6.1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Einstemmig godkjent

6.1.2 Val av møteleiar og referent og 2 til å signere møteprotokollen. Møteleiar: Torbjørg Enerstad  Referent: Ann Mari Jore. 2 personar til signering:  Anne Margit Barstad og William Riedlinger

6.1. 3 Opprop og godkjenning av medlemmer med stemmerett. Vedtak: Alle har stemmerett

6.2 Godkjenning av årsmelding. Vedtak: Einstemmig godkjent  med eit par justeringar.

6.3 Godkjenning av revidert rekneskap. Vedtak: Einstemmig godkjent.

6.4 Fastsetjing av budsjett for innverande år. Vedtak: Einstemmig godkjent

6.6 Val på årsmøte i Rauland Husflidslag 31. januar 2022

 1. a) Styreleiar : Ingen leiar vald, styret må dele på oppgåvene.
 2. b) Ann Mari Jore      –      skrivar                               2021 – 2023         ikkje på va

Sigrid Nykos       –             kasserar                             2022 – 2024       attval

Mari Rorgemoen       –    styremedlem                    2021 – 2023         ikkje på val

Ingrid Britt Hestdalen                    »                          2021 – 2023         ikkje på val

Eli Vesaas                                        »                           2021 – 2023         ikkje på val

Berit Tjønn                                         «                             2021 – 2023         ikkje på val

Eli Wendelbo     ung husflid kontakt.                       2021 – 2023        Ikkje på val

Utval/komitear, desse blir vald internt i gruppene

Svein Vinjerui                    – representant for treverkstaden

Aslaug Jore                        – representant for quiltegruppa

Nelly Loftsgarden             – representant for «vevkjeringane»

Eli Wendelbo                    – representant for vevsalen i 1. etasje og kontakt med studieforbundet

Marit Jortveit                    – representant for kursverksemda på Raulandsakademiet

 • d) Utsending til årsmøte i Telemark Husflidslag, Bø 13. mars 2022: Tone Liv Kjelingtveit, Anne Margit Barstad, Ann Mari Jore
 • e) Rekneskapskontrollør: Marit Jortveit
 • f) Valnemd: Anne Margit Barstad
  • Tone Liv Kjelingtveit
  • Solveig Loftsgarden, ny

Signering:           Anne Margit Barstad                                     William Riedlinger

0