Du er logget inn som

 

Stipend Prost Schytte 2023

Tilbake

«Fremtidsrettet husflidsarbeid»

Nordland Husflidslag utlyser midler fra «Stipend Prost Schytte» og oppfordrer deg/dere til å søke på dette.

main image

For å drive et fremtidsrettet husflidsarbeid kreves det en variert kurs- og opplæringsvirksomhet for å sikre et mangfoldig tilbud for ulike nivå og aldersgrupper i hele fylket. Arbeidet skal bidra til å ivareta vår felles kulturarv og bringe den videre til nye generasjoner.

På bakgrunn av dette ønsker Nordland Husflidslag at Prost Schyttes stipend i 2023 skal gå til satsning på rekruttering til husflidsarbeid. Eksempler på dette kan være et tilbud til barn og ungdom, ulike lavterskel husflidsaktiviteter i lokalmiljø som bidrar til synlighet og interesse fra nye grupper av befolkningen. Stipendet kan benyttes til innkjøp av materiell, annonsering, leie av lokale etc.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • Beskrivelse av produkt/prosjekt/aktivitet/utdanning (inspirasjon og historie bak)
  • Formål med produkt/prosjekt/aktivitet/utdanning
  • Kostnader i forbindelse med tiltaket
  • Faglig begrunnelse
  • Tilknytning til husflidsarbeid
  • Budsjett og finansieringsplan

Stipendets størrelse er på kr 15 000,-.

Styret i Nordland Husflidslag bedømmer søknadene og bestemmer hvem som skal tildeles stipendet.

Søknaden sendes til:

">

eller per post: Nordland Husflidslag, Storgata 23, 8006 Bodø

 

Søknadsfristen er 1. Mars 2023

0