Du er logget inn som

 

Prost Schyttes Stipend 2022

Tilbake

Nordland Husflidslag utlyser midler fra «Stipend Prost Schytte» og oppfordrer deg/dere til å søke på dette.

Norges Husflidslag har «Holdbart» som satsningsområde i perioden 2019-2022.

«Holdbart» skal vise oss mulighetene som tradisjonshåndverk og materialkunnskap gir – på veien mot et mer ansvarlig forbruk.

Med dette som bakgrunn, ønsker vi at den som mottar stipendet har søkelys på å heve tradisjonshåndverkets status, øke kunnskap om materialer og opplæring i (informasjon om) teknikker som forlenger gjenstanders levetid.

 

Søkere må gi opplysninger om:

  • Beskrive produkt/prosjekt/aktivitet/utdanning (inspirasjon og historie bak)
  • Formålet med produkt/prosjekt/aktivitet/utdanning
  • Kostnader i forbindelse med tiltaket
  • Faglig bakgrunn
  • Tilknytning til husflidsarbeid
  • Budsjett og finansieringsplan

 

Stipendets størrelse er på kr 15 000,-.

Det er styret i Nordland Husflidslag som bedømmer søknadene og som bestemmer hvem som skal tildeles stipendet.

 

Søknaden sendes til: 
eller per post: Nordland Husflidslag, Storgata 23, 8006 Bodø

Søknadsfristen er 15. februar 2022

Hvem som får stipendet vil bli kunngjort på vårt årsmøte i Bodø, 18.-20. mars 2022

Det er ønskelig at stipendmottaker presenterer seg og forteller om bruken av stipendet, på det påfølgende årsmøtet. Reise og opphold dekkes for stipendmottaker.

Frist for rapportering for hvordan stipendet ble benyttet, er 1. februar 2023

0