Du er logget inn som

 

Nyhet! Allhusflidskvelder for alle aldre!

Tilbake

Nytt fra Høsten 2023
Vi ønsker å innføre Allhusflidskvelder som gjør det enklere for _alle_ å være med, også foreldre med små barn og store ungdommer!
Fordelen for oss alle er at det bidrar til å viske ut aldersskiller, og gir fri flyt av kunnskap mellom generasjoner!
Vi håper at du vil være med!
Velkommen!

main image
Fra høsten av vil vi innføre en helt ny prøveordning for Allhusflidskveldene!
Allhusfliden vil fortsette å foregå annenhver torsdagskveld som i dag, men fra høsten av vil annenhver Allhusflidskveld (dvs. ca. en gang pr mnd.) være for _alle_ aldersgrupper.
Vi ønsker at foreldre kan ta med ungene sine, enten det er små barn eller ungdommer disse kveldene. Dette skal være et lavterskeltilbud, slik at det blir ikke organisert et eget opplegg for ungene/ungdommene, men vi vil oppfordre alle til å ta med seg sitt eget håndarbeid. Hvis ikke barn og unge har noe de holder på med hjemme, har vi mange ting og forslag til hva forskjellige aldersgrupper kan holde på med.
Vi håper at alle dere som pleier å delta på mange Allhusflidskvelder ønsker å bli med på denne typen nye kvelder også, fordi vi ser at det er nyttig for alle at man visker ut unaturlige aldersskiller. Trivselen og kunnskapen knyttet til håndarbeid har jo tradisjonelt blitt videreført mellom generasjonene.
Vi håper også at du som har barn eller ungdom synes dette gjør det enklere når dere begge kan dra sammen på noe, enten du har spebarn, en 4-åring eller en ungdom som har blitt for gammel til ung husflid.
Velkommen!
0