Du er logget inn som

 

Medlemsmøter våren og høst 2023 kl 1900 på Torderød gård, Jeløya, anekset

Tilbake

VÅR
8. Mars 

Tema:  Lisa Pindel fra lakslisa kommer og forteller om fiskeskinn og
sine produkter. https://www.lisapindel.no

12. April
Tema: 
Kristin Hognerud Trædal kommer og forteller om
pilfletting av bl a kurver. Hun har også med litt
materialer til å kjenne på og lage noe smått av.

HØST
13. September              Evaluering av husflidsdagene
11. Oktober                    Ikke avtalt enda
8. November                 Ikke avtalt enda
6. Desember                 Julemøte

0