Du er logget inn som

 

Medlemsmøte Torsdag 11.april

Tilbake

 

Styret i Lyngdal Husflidslag inviterer til medlemsmøte torsdag 11. april i Kulturhuset kl. 19-21.

Vi inviterer alle medlemmer, gjerne sammen med venner eller kjente dere tenker kan være interessert i husflidslagets arbeid.

Vi ønsker, sammen med dere, å planlegge hvordan laget kan jobbe for å tilby aktiviteter som er tilpasset medlemmenes ønsker og som samtidig kan bidra til å sikre fremtidig rekruttering.

Agenda:

  1. Presentasjon av nytt styre i Lyngdal Husflidslag
  2. Husflidskonsulent Agathe Askeland Lauvdal innleder med tips til hvordan vi kan skape et aktivt lokallag.
  3. Hvordan kan vi utvikle husflidslaget slik at yngre mennesker blir interessert i å delta? Hva «rører seg i tiden» som kan friste?
  4. Hvilke aktiviteter bør husflidslaget legge til rette for fremover utover dagens aktiviteter?
  5. Hvor ofte bør vi gjennomføre medlemsmøter? Hva bør innholdet være i medlemsmøtene?
  6. Informasjon om planlagt medlemstur juni 2024
  7. Informasjon om Høstmesse 2024

 

Enkel servering.

 

Velkommen

0