Du er logget inn som

 

Medarbeidersamling 3. – 4. sept. 2022 på Clarion hotell Stavanger

Tilbake

Lørdag ettermiddag er det Studieforbundet Kultur og
Tradisjon Rogaland som står for programmet. Vi får en god
gjennomgang av studiearbeid, sammen med representanter
fra de andre organisasjonene som er medlemmer i SKT.
Søndagen blir det masse husflidsfaglig inspirasjon.

main image

Lørdag
Kl 11.00 Marked på Torjå – Håndverksmarked
Kl 13.00-14.00 Lunsj
Kl 14.30-18.30 Studieforbundet Kultur og Tradisjon Rogaland

Motivasjonskurs – studiearbeid
Kl 19.00 Middag og sosialt samvær m/aktiviteter
Søndag
Kl 08.00-09.00 Frokost.
Kl 09.00-17.00 Motivasjonskurs for Husflidslaga
Kl 09.00-09.30 Presentasjon av den nye Husflidskonsulenten
Kl 09.30-10.00 Rødlista – felles løft mot 90-års jubileet
Kl 10.00-11.00 Spond – app for frivillighet og samhandling
Kl 11.00-13.00 Inspirasjon fra lokallagene – slik gjør vi det!
Kl 13.00-14.00 Lunch
Kl 14.00-17.00 Garnkuleknytting – praktisk aktivitet
v/Livar Waldemarsen fra Egersund trål
Kl 17.00 Oppsummering og vel hjem.

Medarbeidersamlingen er et samlet arrangement for husflidslagene
og påmeldingen gjelder for begge dagene.
Deltakaravgift
Full pakke, to dagar: 3.400 kr
To dager m/middag,uten overntting : 2.300 kr
To dager u/middag, uten overnatting: 1.700 kr
Materialkostnader garnknyttekurs vil komme i tillegg
Frist for påmelding: 10. august.


Hjertelig velkomne til en sosial og inspirerende helg!

0