Du er logget inn som

 

Læringsverksteder

Tilbake

Læringsverksted i Nålebinding hver første tirsdag i mnd. på Steinerskolen VG kl 18 – 21. Ansvarlig Ragnhild Dahl

 

Læringsverksted i Strikk hver andre tirsdag i mnd. på Sunnland skole 18-21. Ansvarlig  Hege Landmark

 

Læringsverksted sy, brodér og Fikselaug ca. hver tredje torsdag i mnd, kl. 18-21, på Åsvang skole. Ansvarlig: Kirsti Hatlem

 

Strikkekafé på Sirkus Shopping/Kafé Krem i samarbeid med Norges Blindeforbund, tredje torsdag i mnd. kl.18.30-21. Ansvarlig: Anne Brit Storli og Birgit Risholt.

 

VEVSTUE Vevgruppa ble opprettet i 2011 i samarbeid med Midtbyen hfl og har lokaler på Lademoen. Ansvarlig: Turid Buner Formo og Berit N. Jacobsen

 

Kontakt e-post:

0