Du er logget inn som

 

Læringsverksteder høsten 2023

Tilbake

 

Knipling   5 ganger på kveldstid    (101/22)
Tid:   Mandag  4/9 – 16/10 – 30/10 – 13/11 – 27/11
Kl:     18.00 – 21.00.
Lærer: Bjørg Fuskeland

 

Toving/Tæger/Løbbinding   6 ganger på dagtid   (102/23)
Tid:   Tirsdag  5/9 – 19/9  – 17/10 – 31/10 – 14/11 – 28/11
Kl:     10.00 – 1400.

 

Lappesøm   5 ganger på dagtid   (103/23)
Tid:   Torsdag 24/8 – 7/9  – 2/11 – 16/11 – 30/11
Kl:     10.00 – 14.00

 

Lappesøm   5 ganger på kveldstid   (104/23)
Tid:   Onsdag  23/8 – 6/9 – 1/11 – 15/11 – 29/11
Kl:      18.00 – 21.00

 

Billedvev   7 ganger på dagtid   (105/23)
Tid:    Tirsdag  29/8 – 12/9 – 26/9 – 10/10 – 24/10 – 7/11 – 21/11
k.:       10.00 – 1400.

 

Karveskurd    5 ganger på kveldstid   (106/23)
Tid:   Tirsdag  29/8 –12/9 – 10/10 – 7/11 – 28/11
Kl:      18.00 – 21.00

 

Hardangersøm  6 ganger på dagtid   (107/23)
Tid:   Mandag  28/8 – 4/9 – 18/9 – 16/10 – 30/10 – 20/11
Kl:     10.00 – 14.00.

 

Bunad/Skinnsøm  5 ganger på kveldstid   (108/23)
Tid:   Onsdag  20/9 – 11/10 – 25/10 – 8/11 – 22/11
Kl:     18.00 – 21.00

 

Søm av klær   5 ganger på dagtid   (109/23)
Tid:   Mandag  28/8 – 16/10 – 30/10 – 13/11 – 27/11
Kl:     10.00 – 16.00
Sted: Hagen skole

 

Før søm av klær blir det endring i tider for august og september. 

28. august        1600-2100

4. september   1600-2100

11. september  1600-2100

18. september 1600-2100

25.september  1600-2100

 

Søm av klær   5 ganger på kveldstid   (110/23)
Tid:   Mandag  4/9 – 18/9 – 25/9 – 23/10 – 4/12
Kl:     14.00 – 21.00
Sted: Hagen skole

 

Søm av klær   4 ganger hele dagen   (111/23)
Tid:   Mandag  11/9 – 9/10 – 6/11 – 20/11
Kl:     10.00 – 21.00
Sted: Hagen skole

Et læringsverksted er for deg som har gått på kurs eller kan teknikken fra før og ønsker å jobbe videre sammen med andre.

Læringsverkstedene er både noen med og uten lærer. Lærer kan gi hjelp og veiledning til å komme i gang med arbeidet. Hvis ikke annet er angitt, holdes læringsverkstedet på Utheim Grendehus. Nittedal.

Det er påmelding ved fremmøte på første læringsverksted. Faktura sendes ut fra kasserer. Du betaler kun en avgift uansett hvor mange verksteder du deltar på
Pris: kr 250,- for medl./ kr 400,- for ikke medl. og medl. fra andre lokallag.

0