Du er logget inn som

 

Læringsverksted/studiering uten lærer.

Tilbake

Deltakerne på læringsverkstedet må kunne jobbe selvstendig, så hjelper og inspirerer vi hverandre.

Læringsverkstedet er gratis for medlemmer i Kvinnherad Husflidslag (medlemsfordel)

For andre kr 350,-

Læringsverkstedet arrangeres med støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon.

QUILTE/LAPPEKLUBB

Tirsdager, 18.00 – 21, i Rohuset på Husnes.

Starter tirsdag 25.januar 2022

Kontaktperson: Rita Larsen, 97665214, ta kontakt innen 23.januar 2022.

 

KVITSØMKLUBB

Starter onsdag 26.januar 2022 og fortsetter onsdager i oddetallsuker, 18.00 – 21, i Rohuset på Husnes.

Kontaktperson: Helene Hefte, 95832015

MELD FRA OM DU KOMMER.

SMITTEVERNREGLENE MÅ FØLGES.

INGEN SOM ER SYKE, ELLER ER NÆRKONTAKT TIL SYKE ,MÅ KOMME.

0