Du er logget inn som

 

Jubileumsbok for Tromsø husflidslag

Tilbake

Nå går «Tenkende hender», jubileumsbok til Tromsø husflidslag i trykken.

main image

Stor takk til redaktør Åsa Elstad og medforfatterne Ingebjørg Hage, Torunn Hamran, Kjellaug Isaksen, Kari Stangnes, Torunn Sedolfsen, Ellen Berit Dalbakk og Aslaug Magdalena Juliussen. Redaktøren retter også takk til all hjelp og velvilje fra medlemmer av laget og fra fotoarkiv og museum. Se mer om bestilling av boka på Orkana forlags nettsider https://www.orkana.no/produkt/tenkende-hender-tromso-husflidslag-1922-2022/

0