Du er logget inn som

 

interessant internasjonalt handverkprosjekt, Homo Faber Fellowship.

Tilbake

Norges Husflidslag ønsker, i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, å rekruttere tradisjonshåndverkere i Norge til utviklingsprogrammet Homo Faber Fellowship. Dette er et prestisjetungt stipendprogram som støtter talentfulle europeiske håndverkere. Det er Michelangelo Foundation som står bak programmet, Sparebankstiftelsen DNB er sponsor, og Norges Husflidslag er lokal partner. Det innebærer først og fremst at vi gjør tiltaket kjent blant aktuelle søkere, og vi har også en tydelig stemme i utvelgingsprosessen av deltakere.

 

 

Programmet retter seg mot duoer bestående av én nyutdannet og én erfaren tradisjonshåndverker – gjerne på tvers av landegrenser. Programmet går over 7 måneder med oppstart i september 2024, og begynner med en 4-ukers masterclass i Venezia. Deretter følger 6 måneders lønnet hospitering hos en erfaren håndverker i inn- eller utland. De unge utøvernes deltakelse i programmet dekkes av Sparebankstiftelsen DNB, det vil bl.a. si at de mottar lønn i hospiteringsperioden. Den erfarne håndverkeren mottar økonomisk kompensasjon for tilrettelegging.

Fellowship-programmet er utviklet for at neste generasjons tradisjonshåndverkere skal kunne satse på en ambisiøs karriere innen sitt håndverk, samtidig som det gir erfarne håndverkere en spennende mulighet til å overføre sin kompetanse til neste generasjon. Vi oppfordrer medlemmene i Norske Husflidhåndverkere til å vurdere om du kunne tenke deg å delta som erfaren håndverker. Dersom du allerede kjenner til en nyutdannet håndverker som kan være aktuell som duopartner, så kan dere søke sammen ved å følge lenken under. Dersom du er interessert i å delta, men ikke har en potensiell partner, så meld gjerne din interesse til oss i Team Næring/Norges Husflidslag, så kan vi bidra med å finne kandidater. Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er allerede 8. mars.

Selve utlysningen ligger på husflid.no: https://husflid.no/homo-faber-fellowship/

Søknadsportal: https://homofabernextgen.typeform.com/to/PpsuqNsR?typeform-source=nextgen.homofaber.com

0