Du er logget inn som

 

Innkalling til årsmøte

Tilbake

Årsmøtet i Husflidstova SA og Nordhordland Husflidslag vert halde
måndag 7. feb. 2022 kl. 18.00 – me kjem tilbake til stad.

main image

Saksliste til årsmøtet for Husflidstova SA:
1. Val av møteleiar.
2. Godkjenning av møteinnkalling.
3. Val av 2 referentar, 2 til å skriva under protokollen, 2 til teljekorps.
4. Godkjenning av årsmelding.
5. Godkjenning av årsrekneskap (dersom ferdig).
6. Innkomne saker
7. Val

Saksliste til årsmøtet for Nordhordland Husflidslag:
1. Val av møteleiar.
2. Godkjenning av møteinnkalling.
3. Val av 2 referentar, 2 til å skriva under protokollen, 2 til teljekorps.
4. Godkjenning av årsmelding for laget, Bunadsnenmda og Broderinemnda.
5. Godkjenning av årsrekneskap for laget, Bunadsnenmda og Broderinemnda.
6. Forslag til årsplan for laget, Bunadsnenmda og Broderinemnda.
7. Innkomne saker
– Nye vedtekter – sendt ut per e-post 27. desember.
8. Val

Saker som ein vil skal takast opp på årsmøte må vera styret i hende innan 30.12.2021.

Desse verva er på val til årsmøte 2021: Leiar for laget, 2 styremedlem og 1 varamedlem til styret.
Leiar for Husflidstova, 2 styremedlem og 1 varamedlem for Husflidstova. I bunadsnemda er leiar og 5 medlemar på val, i broderinemda leiar og 4 medlemmar. Styret sitt forslag til nye vedtekter inneber at det blir vald inn 2 nye styremedlemmer i styret og at nemdene ikkje lenger blir vald på årsmøte.

Framlegg til kandidatar kan sendast valnemda ved
Arild Hagenes,
Vigdis Markusen
Endeleg stad for årsmøte vil verta sendt på e-post til alle medlemmane.
Hvis Coronasituasjonen tilsier det kan årsmøte verta digialt

0