Du er logget inn som

 

Innkalling til Årsmøte i Målselv Husflidslag 4. mars 2024 kl.19.00.

Tilbake

Gode medlemmer i Målselv Husflidslag.

 

Vedlagt kommer innkalling til Årsmøte.

Vi nevner at fristen for innsending av saker til årsmøtet fra medlemmer er 22. januar 2024.

Innkalling med foreliggende saksdokumenter til Årsmøtet sendes ut 19.februar, som er 14 dager før årsmøtet.

Stemmerett på Årsmøtet og rett til å velges, krever at kontingent for 2024 er innbetalt før møtet.

Vi ser frem til innspill fra dere.

Med vennlig hilsen styret.

main image

 

ÅRSMØTE

Mandag 4. mars 2024 kl. 19.00 på Høgtun

Konstituering

Sak 1           Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 2           Valg av: møteleder, referent og to til å signere protokollen

Sak 3           Opprop og godkjenning av antall stemmeberettigede

Sak 4           Årsmelding for 2023

Sak 5           Regnskap for 2023

Sak 6           Arbeidsplan og budsjett for 2024

Sak 7           Fastsetting av godtgjøring til MHs tillitsvalgte

Sak 8           «Prosjekt Høgtun»

Sak 9           Innkomne saker – fra styret

Sak 10         Innkomne saker – fra medlemmer.

Sak 11         Valg: Styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer

Utsendinger til Årsmøtet i Troms Regionhusflidslag

Valgkomité

Frist for innsending av saker til årsmøtet er mandag 22. januar 2024.

Årsmøtet innkalles med foreliggende saksdokumenter innen14 dagers varsel til medlemmene, dvs. senest 19. februar 2024.

 

0