Du er logget inn som

 

Innkalling til Årsmøte 2023

Tilbake

Innkalling til årsmøte onsdag 15. februar 2023 klokken 18 på Husfliden

Saksliste: vanlige årsmøtesaker:
Åpning ved leder
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av regnskap
Godkjenning av årsberetning
Godkjenning av årsplan
Innkomne saker
Valg. Valgkomiteen har allerede klarert kandidater til valg, så ingen velges mot sin vilje. \"¿\"
Det vil bli bevertning
Saker til årsmøtet må være sendt til leder innen 1.februar.
Datoen for årsmøtet er satt til 15. februar, klokken 18:00 på husfliden.
Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!!
0