Du er logget inn som

 

Innkalling til Årsmøte 2022

Tilbake
Med dette innkalles det til Årsmøte i husflidslaget, 16. februar 2022 klokken 1800.
Sted: Husflidshuset
Årsmøtet vil bli holdt etter nasjonale retningslinjer med tanke på covid-19 og smittevern.
Vi ønsker gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen. Kom gjerne med ideer og innspill, bli med og skap et enda mer aktivt husflidslag!
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes leder Agnes Nilsen innen 31. januar 2022
Påmelding til bevertning til Agnes Nilsen innen 31.01.2022
Saksliste – vanlige årsmøtesaker:
Åpning ved leder
Valg av møteleder
Valg av møtesekretær
Valg av to til å underskrive protokoll
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av regnskap
Godkjenning av årsberetning
Godkjenning av årsplan
Innkomne saker
Valg. Valgkomiteen har allerede klarert kandidater til valg, så ingen velges mot sin vilje. 🙂
Det vil bli bevertning.
Vel møtt!
På vegne av Styret:
Stine Pedersen
Sekretær
0