Du er logget inn som

 

HVA SKJER VÅREN 2023

Tilbake

Åpent hus tirsdager
Åpent hus tirsdager er lagt på is inntil videre. Vevstua er åpen alle tirsdager og her er det vakter
som hjelper til med vev, oppsetting, renning og igangsetting av vev. Vevstua er åpen for alle.

Lefsebaking vår 2023
21. mars og 25. april kl 10.00. Påmelding Eva B Galle, tlf 926 11 516

Styremøter vår 2023:
2. mars, 13. april, 4. mai og 1. juni

Sommerferietilbud for Ung husflid 2023
Det blir sommeraktivitet også i år.
Tidspunkt er satt til tirsdag 27.06, onsdag 28.06 og torsdag 29.06.
Hver dag fra kl.10 til kl.14. Annonsering og påmelding kommer senere.

Sommerkafe 2023
Sommerkafe hver søndag fra 2. juli til 20. august kl 12.00-15.00.

Åpent hus tirsdager
Åpent hus tirsdager er lagt på is inntil videre. Vevstua er åpen alle tirsdager og her er det vakter
som hjelper til med vev, oppsetting, renning og igangsetting av vev. Vevstua er åpen for alle.

Lefsebaking vår 2023
21. mars og 25. april kl 10.00. Påmelding Eva B Galle, tlf 926 11 516

Styremøter vår 2023:
2. mars, 13. april, 4. mai og 1. juni

Sommerferietilbud for Ung husflid 2023
Det blir sommeraktivitet også i år.
Tidspunkt er satt til tirsdag 27.06, onsdag 28.06 og torsdag 29.06.
Hver dag fra kl.10 til kl.14. Annonsering og påmelding kommer senere.

Sommerkafe 2023
Sommerkafe hver søndag fra 2. juli til 20. august kl 12.00-15.00.

0