Du er logget inn som

 

Haust på museet

Tilbake

I haustferien, tysdag 11.10. onsdag 12.10.  og torsdag 13.10., blir det ulike aktivitetar for born/ungdom på museet.  Med utgangspunkt i tema «Sild og pota» blir det grafikkverkstad med potettrykk  og haustblad på tekstilt gjenbruksmaterial.  Saumverkstad med brodering og maskinsaum.  Haustkrans av  lyng/eple/småkryp.   I tillegg skattejakt/escape og rebus på tunet.  Charlotte Tvedte ,nytilsett på museet, har laga eit spennande opplegg for desse dagane.

Husflidslaget samarbeider og blir med på aktivitetane  med saum/symaskin og kranselaging.

Ope tysdag  11.-12.og 13.okt.frå kl.11.00-14.00   !

Kven kan bidra med nokre timar enten på saumverkstaden eller med kranselaging?

Ta kontakt med  ein i styret!     På førehand takk!

0