Du er logget inn som

 

Fra protokoll 7.februar 1922

Tilbake

«Aar 1922 den 7.februar holdtes det et møte i Tromsø for aa danne en husflidsforening for Tromsø by og omegn. Sekretær i husflidsforeningen hr. løytnant Myrseth var tilstede og holdt indledende foredrag om husflidssaken i sin almindelighet og om aa danne en lokale husflidsforening i særdeleshet.»

Slik innledes protokollen fra 7.februar 1922 og vil vil gjennom jubileumsåret få høre mer om etableringen og vi vil publisere en jubileumsbok om vår historie gjennom 100 år. Redaktør for boka er historiker og forfatter Åsa Elstad.

main image
0