Du er logget inn som

 

Fikseverkstad hos kvinnenettverket 26.04 og 03.05.

Tilbake

Fredag 26.april  og 03.05. frå kl.10 stiller fiksehjelparar i Leirvikstova  hos Kvinnenettverket. Nettverksgruppe av kvinner frå ulike nasjonar som møtest kvar fredag  til ulike tema/aktivitetar. Desse fredagane  syr kvinnene handlenett av gjenbruksmaterial (gardiner, dukar….m.m.)

Fredag 03.05.blir siste gang før sommaren med fikseverkstad.  Oppstart til hausten.  Håper det er fleire som kan tenkja seg å vera med som hjelparar. Fint om de tek kontakt med ein i styret!

0