Du er logget inn som

 

Fikselauget stiller på sirkulærdag hos HSH

Tilbake

Tysdag 26.apr.blir det klesbyting og reparasjonsverkstad på campus Rommetveit. Fikselauget stiller på reparasjonsverkstaden. Sirkulærdagane rettar fokus mot ein meir klimabasert og miljøvenleg kvardag.  Før den praktiske aktiviteten med fiksing, blir det føredrag av stipendiat Janne Robbestad som stiller spørsmålet om det finst berekraftige klede.

0