Du er logget inn som

 

FIKSELAUG

Tilbake

Styret ønskjer å etablera ei gruppe som har ansvar for FIKSELAUG.  Er fleire med ,kan oppgåver delast på .Kor og kor ofte ein skal ha fikselaug blir gruppa enig om. «Alt kan fiksast» er eit 3-årig satsingsområde i Norges husflidslag og inngår i satsinga HALDBART. Det blir jobba spesielt med samanhengen mellom husflid og berekraft. Målet er å synleggjera verdien av godt handverk og inspirera fleire til å ta vare på tinga sine.

Målgruppa for «Alt kan fiksast» er 18-35 .    Husflidslaget kan få til lokale samarbeid.

Interesserte tek  kontakt med Johanne  innan  23.04.22!         (  eller mob.99041096)

 

 

main image
0